Podpořeno Fondy EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund

Prázdninovka buduje síť podporovatelů
Zpátky na projekty

Projekt v kostce

Zaměříme se na zvýšení kapacity Prázdninové školy Lipnice v oblasti komunikace a práce s podporovateli. Lépe poznáme naše cílové skupiny a vytvoříme systematický přístup k našim podporovatelům, vč. vytvoření fundraisingové strategie. Naučíme se, jak měřit a komunikovat dopad naší činnosti. Vytvoříme profesionální komunikační strategii, díky které budeme lépe oslovovat stávající i nové podporovatele Prázdninovky.

V souladu se Strategií PŠL 2024 přijatou v listopadu 2018, která popisuje naše strategické cíle pro období 2019-2024, rozvíjí tento projekt důležité oblasti v ní obsažené. Strategie definuje tyto prioritní témata: 1) rozvoj členské základny, 2) stabilní finance, 3) plynulé procesní fungování organizace, 4) externí komunikace a PR a 5) rozvoj metody zážitkové pedagogiky. Projekt tak přímo přispívá k naplnění priorit Prázdninové školy Lipnice, především v oblasti “externí komunikace a PR” a díky fundraisingovému prvku také v oblasti “stabilní finance”. Analýza podporovatelů, mezi které počítáme rovněž aktivní dobrovolníky, přispěje také k prioritě “rozvoj členské základny”.

Name of the project 

Prázdninovka focuses on constituency building

Abstract

The aim of the project is PŠL’s capacity building in communication and systematic supporters’ engagement. This willbe achieved via better understanding of target groups and via systematic approach to activating supporters, incl.creation of fundraising strategy. We will also introduce impact measurement and enhanced impact communication. Toapproach both existing and new supporters we will develop a professional communication strategy resulting inimplementation of new communication approaches, increased know-how and establishment of processes andstructures to be self-financing in longterm.

Informační video o projektu

Jak lépe informovat o novém projektu, než videem? :)

Aktuality

V rámci projektu jsme zorganizovali přípravné participativní workshopy s organizací Ashoka, zaměřené na Business Model Canvas a jeden workshop s organizací Schola Empirica na měření dopadu naší činnosti. Můžete vidět na fotkách :) (stalo se ještě v roce 2020)

Rok 2021 byl pro nás především ve znamení přípravných prací a různých analýz. Vrhli jsme se např. na analýzu potenciálních zákazníků PŠL i účastníků našich kurzů pro veřejnost. Poprvé jsme také zpracovali komunikační plán, kterým jsme se během roku řídili. V oblasti fundraisingu jsem udělali obrat o 180 stupňů a rozhodli jsme se pracovat na strategii obnovení Klubu přátel, který už v PŠL dřív fungoval. Velký posun jsme udělali také v oblasti měření dopadu podařilo se nám nastavit metodiku pro expedice Outward Bound i Certifikovaný výcvik Metod zážitkové pedagogiky. Dopadové dotazníky jsme zároveň i pilotovali v letní sezóně.

Aktuální epidemická situace nám lehce ztěžuje práci, ale zatím se nám i přesto daří úspěšně posouvat v před! Držte nám palce :)

 

Cíle projektu

  • Minimálně u třetiny vzdělávacích produktů měříme dopad a výsledky využíváme v koncepci práce s podporovateli a v komunikační strategii.

  • Máme definované cílové skupiny a podporovatele a roztřídili jsme je dle úrovně zapojení. Pro jednotlivé cílové skupiny máme definovanou chtěnou úroveň zapojení. Víme, jaké potřeby dané cílové skupiny mají v komunikaci a v kontaktu s námi.

  • Na základě znalosti cílových skupin a skupin podporovatelů a chtěné úrovně zapojení máme formulovanou koncepci pro práci s podporovateli, důsledně ji realizujeme a vyhodnocujeme.

  • Máme formulovanou fundraisingovou strategii, jejímž cílem je aktivizovat podporovatele k pravidelnému nebo jednorázovému přispívání na naši činnost/konkrétní společensky přínosné produkty.

  • Máme formulovanou komunikační strategii, kterou důsledně realizujeme a vyhodnocujeme. Při komunikaci s podporovateli využíváme výsledky měření dopadu.

Donor

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podporaobčanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomocznevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskovéorganizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobrévůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promo-tes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOsregardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga HavelFoundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants,Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutualcooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor andbeneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor statesNorway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

 

Další projekty (18)

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

24. 10. 2022 – 26. 10. 2022
HERNÍ VÍKEND II

sehrávky osvědčených i zbrusu nových prázdninovkových programů

31. 3. 2023 – 16. 4. 2023
Život je gotickej pes 2023

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

11. 11. 2022 – 13. 11. 2022
LIDÉ_TÝMY_PROJEKTY

Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností

4. 11. 2022 – 6. 11. 2022
5. 2. 2023 – 11. 2. 2023
Krajinou snů

Krajina snů je v naší mysli. A současně kolem nás.

11. 10. 2022 – 11. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj učení

Naučte se využívat sílu zpětné vazby při vzdělávání a učení (se).

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

18. 10. 2022 – 19. 10. 2022
Kritické myšlení zážitkem

Naučte se využívat kritické myšlení v pedagogické praxi.

2. 12. 2022 – 4. 12. 2022
RITUÁL

jako specifický programový prostředek

11. 11. 2022 – 19. 11. 2022
Cesta hrdiny

Kurz pro pracovníky s mládeží | 18+ let

21. 9. 2022 – 16. 12. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

23. 9. 2022 – 2. 10. 2022
Hraničáři – ve stínech lesa

postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let

21. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Hraničáři

Ve stínech lesa postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let ochránci Araluenu

8. 7. 2022 – 13. 7. 2022
7. 10. 2022 – 9. 10. 2022
ZaHRAda

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

7. 10. 2022 – 19. 2. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

Hledáte další dobrodružství?

Expedice Outward Bound

Dobrodružství na vodě, v horách, v lese. Putování za hranice komfortu, za svým rozvojem. Překonávání překážek, hledání smyslu, leadership, životní rovnováha i ochrana přírody. Opravdová divočina a opravdové přátelství. Jeď na expedici. Vydej se dál.

Více na webu Outward Bound Czech republic

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.