Spolufinancováno Evropskou unií

Sborovna – klíč k individualizaci
Zpátky na projekty

Projekt v kostce

Projekt byl zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky a vytvoření metodiky k těmto kurzům. Kurzy pomáhají rozvíjet sociální a komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a orientaci v problematice Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu a zaměřují se na praktický způsob hodnocení a předávání klíčových kompetencí žákům. Výstupem projektu bylo vyškolení 360 pedagogů, vytvoření pracovních listů pro účastníky, vydání Metodické příručky a Sborníku dobré praxe.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla modernizace počátečního vzdělávání a to skrze následující cíl: rozvinout a zvýšit kompetence pedagogů v počátečním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, hodnocení a týmové spolupráce.

Donor

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu.

Výstupy projektu

Pracovní listy pro účastníky

V počátcích projektu jsme pro účely kurzu vytvořili pracovní listy, které byli v tištěné podobě k dispozici všem účastníkům kurzů. Během projektu jsme  pracovní listy na základě zpětné vazby účastníků  dále doplňovali a upravovali

Upravené pracovní listy (handouty) jsou nyní k dispozici v dolní části sekce projekty.

 Metodická příručka: Škola zážitkem aneb Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Vytvořili jsme a vydali příručku Škola zážitkem, která obsahuje praktické návody, popsané programové náměty, hry, cvičení, modelové situace, metodické poznámky a ukázky vzorových hodin. Tato metodická příručka  slouží jako kuchařka k přípravě a vedení praktických cvičení se žáky a studenty ve vyučování.

Obsah metodické příručky:

  • základy zážitkové pedagogiky
  • klíčové kompetence v kostce
  • hodnocení
  • inspiromat aktivit do školní třídy s metodickými poznámkami, příklady dobré praxe, ukázkové hodiny

Publikace Škola zážitkem byla na konci projektu rozeslána na všechny školy ze středočeského kraje. Ke stažení dostupná v dolní části sekci projekty.

Další výstupy projektu:

  • 21 kurzů sborovna (původně plánováno 15)
  • 19 facilitačních workshopů (plánováno 15)
  • 788 pedagogů se zúčastnilo kurzů a následných workshopů  (plánováno 360)

Další projekty (18)

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

24. 10. 2022 – 26. 10. 2022
HERNÍ VÍKEND II

sehrávky osvědčených i zbrusu nových prázdninovkových programů

31. 3. 2023 – 16. 4. 2023
Život je gotickej pes 2023

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

11. 11. 2022 – 13. 11. 2022
LIDÉ_TÝMY_PROJEKTY

Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností

4. 11. 2022 – 6. 11. 2022
5. 2. 2023 – 11. 2. 2023
Krajinou snů

Krajina snů je v naší mysli. A současně kolem nás.

11. 10. 2022 – 11. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj učení

Naučte se využívat sílu zpětné vazby při vzdělávání a učení (se).

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

18. 10. 2022 – 19. 10. 2022
Kritické myšlení zážitkem

Naučte se využívat kritické myšlení v pedagogické praxi.

2. 12. 2022 – 4. 12. 2022
RITUÁL

jako specifický programový prostředek

11. 11. 2022 – 19. 11. 2022
Cesta hrdiny

Kurz pro pracovníky s mládeží | 18+ let

21. 9. 2022 – 16. 12. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

23. 9. 2022 – 2. 10. 2022
Hraničáři – ve stínech lesa

postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let

21. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Hraničáři

Ve stínech lesa postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let ochránci Araluenu

8. 7. 2022 – 13. 7. 2022
7. 10. 2022 – 9. 10. 2022
ZaHRAda

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

7. 10. 2022 – 19. 2. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

Hledáte další dobrodružství?

Expedice Outward Bound

Dobrodružství na vodě, v horách, v lese. Putování za hranice komfortu, za svým rozvojem. Překonávání překážek, hledání smyslu, leadership, životní rovnováha i ochrana přírody. Opravdová divočina a opravdové přátelství. Jeď na expedici. Vydej se dál.

Více na webu Outward Bound Czech republic

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.