Věk
18+
Termín
5. 11. 2021 – 7. 11. 2021
Místo
Brno
Cena
5 300 Kč
Řízení psychického rizika
Přihlásit se

Řízení psychického rizika

Zásady první psychické pomoci na zážitkových programech

Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály

  PROČ VĚDĚT JAK NA ŘÍZENÍ PSYCHICKÉHO RIZIKA NA KURZECH ZÁŽITKOVÉ  PEDAGOGIKY? Nadstavbou kurzů, které se věnují samotné metodě zážitkové pedagogiky, je kurz o psychickém bezpečí účastníků vašich kurzů a akcí. Zážitková metoda pracuje cíleně s emocemi a zážitky, které mohou často vyvolat silné a nečekané reakce. Pro takové případy vám kurz nabídne sadu konkrétních nástrojů a technik, které vám pomohou tyto situace zvládat.   CO KURZ NABÍZÍ: 

 • Práci s psychickými riziky zážitkových programů ve dvou základních krocích: PREVENCE a INTERVENCE
 • Představíme vám principy prevence psychických poranění před kurzem i na kurzu
 • Sami připravíte psychicky náročnou hru a odvedete po ní reflexi
 • Budete sami volit míru psychické zátěže podle kontextu uvedení hry
 • Dozvíte se, jak by měla vypadat reflexe psychicky náročné hry a jaké techniky pro její zvládnutí můžete použít
 • Naučíte se, jak pracovat s emocemi druhých, včetně krizových momentů
 • Naučíte se odhadovat závažnost situace
 • Budete seznámeni se zásadami poskytování krizové intervence pro neprofesionály, když už se i přes veškerou prevenci dostanete do situace, kdy je potřeba zareagovat na psychicky vypjatou situaci
 • Sami si vyzkoušíte krizovou intervenci v rámci modelových situací na kurzu a získáte zpětnou vazbu
 • Uslyšíte mnoho případových studií a historek z praxe

  PRO KOHO JE KURZ URČEN:  

 • pro lektory, instruktory, pedagogy, kteří pracují s metodami zážitkové pedagogiky nebo pro ty, kteří již mají s tímto typem programů nějakou zkušenost
 • ideálně je tento kurz připraven pro absolventy certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice jako možné pokračování jejich profesního rozvoje , ale není to podmínkou
 • pokud nemáte předchozí zkušenosti, je kurz přínosný i pro každého, kdo je otevřen novým podnětům pro práci s lidmi a umí si z programu vytahovat pro sebe to nejpodstatnější, i když práce navazuje na předchozí zkušenosti a terminologii z oblasti zážitkové pedagogiky
 • pro ty, kteří zvažují účast na certifikovaném výcviku, ale chtějí zažít ochutnávku a začít jednorázovým kurzem s ucelenou tematikou a metodikou

Co je specifikem kurzu

 

 • Z P R A C O V A N Á   M E T O D I K A pro kurzy vedené metodami zážitkové pedagogiky
 • I N T E N Z I V N Í   T R É N I N K v menší skupině a v bezpečném prostředí pod vedením odborníka
 • P L A T N Á   A K R E D I T A C E kurz je akreditován u MŠMT pod č. j.: 471/2019-1-131

 

Tento kurz navazuje na certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice.   Program kurzu Řízení psychického rizika detailněji zpracovává jednu z odborných podkapitol zážitkové pedagogiky.  Teoreticky i prakticky zpracovává problematiku potenciálních psychických poranění vzniklých působením intenzivních prožitků na kurzu. Protože na kurzech cíleně pracujeme se zážitky, nutně do pedagogického procesu vnášíme emoce účastníků.  Je proto důležité být jako pedagog připraven s těmito emocemi pracovat a umět řešit případné krizové situace, které vzniknou na základě intenzivního působení zážitkového programu.Věnujeme se proto důkladně prevenci takových poranění a také nácviku krizové intervence, která je nutná v případě, že prevence nestačí a že se účastník do krize dostane.

Kdo je garantem kurzu

Mgr. PETR VÁLEK

Absolvent katedry psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po absolutoriu pracoval jako psycholog v Psychiatrické léčebně v Opavě. Tam se věnoval skupinové a individuální psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Poté pracoval jako psycholog a psychoterapeut v soukromé ambulanci PhDr. Morávka v Šumperku, kde se věnoval systematické psychoterapii, psychodiagnostice a krizové intervenci. Od roku 2010 pracoval jako školní psycholog, který vedl programy prevence šikany a sociálně patologických jevů, pracoval individuálně i skupinově se žáky, rodiči i učiteli. Od roku 2002 působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice – tvorba a realizace autorských kurzů zážitkové pedagogiky, tvorba a realizace seminářů interního vzdělávání – Psychoseminář a Řízení psychického rizika. Pracuje jako lektor pro společnost Outward Bound – Česká cesta, kde je garantem oblasti assessment a development center. Je také lektorem Ligy otevřených mužů, kde vede programy zaměřené na aktivní otcovství. V roce 2019 získal mezinárodní certifikát pro trénink a supervizi odborníků využívající metodu No Kids in the Middle.

 

Mgr. VERONIKA KRÁLOVÁ 

Je absolventkou psychologie na Filozofické fakultě MU, hlavně je ale nadšenou zastánkyní učení prožitkem, kterému se už přes deset let věnuje jako instruktorka Prázdninové školy Lipnice. Podílela se na vzniku brněnské ScioŠkoly, kde také 3 roky pracovala jako průvodkyně dětem v jejich vzdělávání. Nadále tam působí jako školní psycholožka a koordinátorka poradenského pracoviště. Také ji můžete potkat v neziskové organizaci Spondea, kde jako terapeutka poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména dětem. Prochází terapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii. O své zkušenosti se dělí také na firemních kurzech a dalších rozvojových akcích. 

Organizační informace

 

Časový rozvrh kurzu

Pá: 15:00h. – 20:00h.

So: 09:00h. – 18:00h. s přestávkou na oběd

Ne: 09:00h. – 12:30h.

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem.

 

Kde kurz probíhá

Konkrétní informace o místě konání kurzu budete dostávat přímo od lektora  nejpozději 14 dní před kurzem.

 

Co s sebou 

S sebou nepotřebujete žádné speciální vybavení. Učební materiály dostanete na místě. Můžete si přivést přezůvky, vlastní blok a tužky na poznámky, oblíbený čaj nebo kávu.

 

Ještě k ceně

 

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály. Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu.
 • Při platbě ze zahraničí není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech bude vyrovnán v hotovosti při zahájení kurzu.
 • Pro vystavení faktury, prosím, kontaktujte Zdenku Holubcovou: holubcova@psl.cz.
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2300207010 / 2010
 • Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: IBAN CZ8420100000002300207010 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX. Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 • Kurz je akreditován v systému DVPP a proto je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeny od DPH
 • Při platbě nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol z informačního dopisu a do zpráv pro příjemce uveďte vaše jméno.

Další kurzy (18)

12. 11. 2021 – 14. 11. 2021
6. 2. 2022 – 12. 2. 2022
Krajinou snů

Krajina snů je v naší mysli. A současně kolem nás.

11. 2. 2022 – 12. 2. 2022
5. 3. 2022 – 11. 3. 2022
Winter challenge SŠ II

Dokážeš víc, než si myslíš | SŠ

25. 2. 2022 – 19. 6. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Pro velký zájem plníme v Brně v totožných termínech 2 paralelní skupiny. Můžete se hlásit.

23. 2. 2022 – 17. 6. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

4. 12. 2021 – 5. 12. 2021
6. 2. 2022 – 12. 2. 2022
Winter challenge – SŠ

Dokážeš víc, než si myslíš | SŠ

4. 12. 2021 – 5. 12. 2021
5. 2. 2022 – 11. 2. 2022
Winter challenge VŠ

Dokážeš víc, než si myslíš | VŠ

4. 12. 2021 – 5. 12. 2021
8. 1. 2022 – 14. 1. 2022
Winter challenge 26+

Dokážeš víc, než si myslíš | 26+ let

5. 11. 2021 – 7. 11. 2021
Řízení psychického rizika

Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály

29. 10. 2021 – 20. 2. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

5. 11. 2021 – 13. 11. 2021
Cesta hrdiny

Kurz pro pracovníky s mládeží | 18+ let

16. 10. 2021 – 23. 10. 2021
Hraničáři

Ve stínech lesa postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 8-14 let

9. 8. 2021 – 14. 8. 2021
8. 10. 2021 – 10. 10. 2021
ZaHRAda

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

23. 7. 2021 – 31. 7. 2021
29. 10. 2021 – 31. 10. 2021
WifiCS

5.ročník zážitkového kurzu pro mladé z ČR a SR | #SEBEROZVOJ #LIDI #OUTDOOR #NAPLNO | 16-19let

4. 2. 2022 – 19. 2. 2022
3. 12. 2021 – 5. 12. 2021
Život je gotickej pes

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

15. 10. 2021 – 20. 2. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME?

Podpořte nás

Podpořit nás je jednodušší, než si myslíte. Mluvte o nás. Doporučte naši práci. Dejte nám lajk a sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích. Pokud nás chcete podpořit finančně, materiálně nebo odbornou znalostí, napište nám.

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.