Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

přihlásit se

Prázdninová škola Lipnice, z. s. ve spolupráci se Školícím střediskem Marianeum Vás srdečně zve na akreditovaný kurz zaměřený na podporu mentoringu.

Termín konání:   4. 5. – 5. 5. 2017 – první část

                            1. 6. – 2. 6. 2017 – druhá část

                            (čtvrtek 9:00 - 19:00 hod; pátek 9:00 – 14:00 hod)

Místo:  Školící středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2

Vzdělávací cíle:   Uvědomit si své silné stránky osobnosti jako pedagoga

                            Najít svou roli (mentora) v rámci týmu

                            Naučit se používat funkčně zpětnou vazbu a další nástroje mentora

Kurz je sestaven dle dramaturgických pravidel zážitkové pedagogiky, která bude využívána jako jeden z nástrojů rozvoje osobnosti. V rámci jednotlivých bloků budou řešena témata týkající se kompetencí mentora, a to zejména dovednost naslouchat, ptát se, najít vhodný komunikační jazyk pro mentorovaného. Dalším blokem pak bude vlastní praxe realizovaná v mezidobí jednotlivých kurzů.

V druhé části se pak bude využívat zkušeností účastníků z jejich vlastní praxe, kterou realizovali v mezidobí. Na základě jejich vlastních kazuistik budeme dále rozšiřovat jejich vlastní znalosti a dovednosti. Díky tomu budeme na kurzu schopni reagovat na individuální potřeby jednotlivých účastníků. Nástroje mentora budou moci pedagogové využít jak ve vztahu ke svým žákům, tak kolegům.

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát po absolvování obou částí.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Na seminář je nutné se předem přihlásit přes přihlašovací formulář. Počet míst je omezený, maximální počet účastníků je 20. Přihláška se stává závaznou až po přijetí platby.

Cena: 5.566 Kč včetně DPH

Tento vzdělávací program splňuje svým obsahem podmínky pro využití v rámci VÝZVY Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. (šablona č.: II/2.2)

Číslo účtu: 2500064018/2010, VS:0000172224, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení účastníka. Při zrušení rezervace se hradí storno poplatky. V době od přijetí platby – stornopoplatek ve výši     50 % ceny programu, 7 dní před zahájením programu – stornopoplatek ve výši 100 % ceny programu.

Vedoucí lektor: Mgr. Karel Štefl 

Kontakt: David Borkovec, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

vzdělávací program akreditovaný v rámci DVPP v rozsahu 32 hodin

věk: 18+
termín: 04.05.-02.06.2017
místo: Praha
cena: 5566Kč
další info: Cena je včetně DPH.