Kdo jsme

Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, který vyvolává pozitivní změny v jednotlivci i společnosti.

Přes 40 let vytváříme jedinečnou metodu zážitkové pedagogiky, kterou nabízíme široké veřejnosti, školám a neziskovému sektoru. Ukazujeme, že učení může být jiné a zábavné. Pracujeme ve vzácné symbióze dobrovolníků a profesionálů a jako neziskovka vracíme všechny příjmy zpátky do rozvoje naší metody, protože to, co děláme, dává smysl.

Jsme Prázdninovka. Děláme kurzy, které mění svět.

Poslání

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Outward Bound

Patříme do mezinárodní komunity vzdělávacích organizací, které se zaměřují na zážitkové učení v přírodě. Od Austrálie, přes Asii až po Evropu a Ameriku nás spojuje stejný cíl: Pomáháme lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál a schopnost zasadit se za sebe, za druhé a za svět kolem. Rozvíjíme odvahu, leadership, odolnost, soběstačnost, spolupráci a další dovednosti pro život, posilujeme smysl pro službu a pomoc bližnímu a akcentujeme zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.

Členství v Outward Bound International je pro nás závazkem kvality. Pravidelně procházíme procesem Program Review, které ověřuje naše bezpečnostní standardy, a čerpáme z mezinárodních vazeb s ostatními školami Outward Bound.

“Člověk je schopen dokázat mnohem více, než se domnívá.” 
“Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím vzájemné pomoci a týmové spolupráce.”

– pedagogická filosofie OB

Co znamená “Outward Bound”? Tak se v námořní hantýrce označuje loď, která je připravena opustit bezpečí přístavu, aby vyrazila do nejistoty otevřeného moře. První škola vznikla v roce 1941 ve Velké Británii a cvičila mladé námořníky pro přežití. Během dalších desetiletí se školy rozšířily po šesti kontinentech do více než 30 zemí světa a zaměřily se na různé skupiny od mládeže až po firmy. Všechny dodnes čerpají z nadčasových myšlenek svého zakladatele, pedagoga Kurta Hahna (1886–1974). Prázdninovka je členem od roku 1992. 

Co říkají

ÚČASTNÍCI KURZŮ

Danka Roreitnerová (22 let)

Studentka, RozHodnutí 2016

Zážitkovka je pro mě vytržení z běžného světa a prostor pro hlubší pochopení nejen mě samotné, ale i okolí. Kurz PŠL mi k tomu dal skvělou příležitost. Navíc komunita lidí, která je na PŠL napojena, je velmi inspirativní, a tak i návazné akce stojí za to.

Milan Mikin Appel (59 let)

Ředitel střediska volného času Lužánky, Vyhlídky 2015

Jsem tak starej, že ze dvou mých kurzů PŠL byl každý v jiném století. Což svědčí o tom, že Prázdninovka je tady z pohledu dneška „odnepaměti“. A pro nás, organizátory zážitkových akcí, byla a je po celou dobu studnicí nápadů a laboratoří, v níž se ověřovaly hry, metody, standardy… Díky za to!

Yen Kai, Singapore (49 let)

Managing Director, Intertouch 2017
Completed Intertouch 2017 with an amazing bunch of people from around the world. What made the training work was a bunch of amazingly giving instructors. Giving without expecting any return. Fine tune programmes for the best interest of participants learning experience. Great.

Jiří Macek (29 let)

Systémový analytik, Vlastní cestou 2014

Snové výjevy, překonání a víra, sny, samota, sdílení, radost, dobrodružství, loučení, shledání. A také 23 dalších lidí - jedinečných bytostí, které to celé prožily se mnou. Kurz byl pro mne inspirací, poskytl mi desítky otázek a nabídl nové pohledy. Rozčeřil hladinu všedních dní a posunul hranice.

Jana Drengubáková (30 let)

Knižní redaktorka, RozHodnutí 2016

Na kurzu jsem si osahala hranice svých možností, abych je mohla překročit, posunout o kousek dál. Instruktoři vždy měli pod kontrolou fyzické i mentální rozpoložení účastníků - věděla jsem, že i když do všeho půjdu naplno, a někdy to bude i bolet, nemůže se nic zlého stát.

Mgr. Tomáš Vopálenský

Vedoucí oddělení DDM Praha 4 – Hobby centrum 4, zakázkový kurz týmové spolupráce pro neziskovou organizaci

Prázdninovka nám pomohla se soustředěním před soutěží ve vědě, technice a měkkých dovednostech FIRST® LEGO® League. Kurz týmové spolupráce děti hodnotily jako nejzajímavější z celého soustředění a hlavně jsme v týmové spolupráci poprvé na plné čáře vyhráli a postupujeme do evropského finále v Cáchách

Naši partneřiVážíme si silných partnerství s našimi kolegy ve vzdělávání a jsme hrdí na organizace, u jejichž zrodu jsme stáli.

Naše dceřiná společnost Česká cesta s.r.o. pracuje s lidmi ve firmách i kolem nich a přináší jim zážitky a zkušenosti pro osobní rozvoj, spolupráci a posilování firemní kultury. Mezi další organizace, které vzešly z Prázdninovky, patří spolek Mokoša zaměřený na mezigerační setkávání žen, vzdělávací organizace ZDrSEM – první pomoc zážitkem, Hnutí Go! zaměřené na měkké dovednosti do škol a Nadační fond Gymnasion, který vydává stejnojmenný oborový časopis pro zážitkovou pedagogiku.   Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizací darovala párty stan, který budeme využívat především na našich kurzech pro veřejnost jako zázemí pro naše aktivity.

Lipnický stipendijní fond

Chceme podpořit i ty, kteří si kurz aktuálně nemohou dovolit.

Proto existuje Lipnický stipendijní fond, který poskytuje stipendium či bezúročnou půjčku na kurz, obvykle individuálním žadatelům (typicky studentům). Fond byl založen v roce 1995 z iniciativy spisovatele Petra Hory Hořejše a jeho pravidelnými přispěvateli a patrony je více než dvacet bývalých i současných instruktorů PŠL.

Jak požádat o příspěvek? Na adresu reditel@psl.cz pošlete co nejdříve žádost, která bude obsahovat popis vaší situace a představu o výši stipendia (nebo půjčky), spolu s názvem kurzu, o který máte zájem. Nezapomeňte uvést vaše jméno, adresu, věk a datum.

Historie

Už 40 let jsme průkopníky zážitkové pedagogiky u nás. Od roku 1992 jsme členy Outward Bound International, mezinárodní komunity vzdělávacích organizací, které se zaměřují na zážitkové učení v přírodě.

Vznik Prázdninovky

Prázdninová škola byla založena v roce 1977 a až do roku 1989 působila jako samostatný subjekt pod hlavičkou SSM. U jejího zrodu stál a až do roku 1987 ji řídil dr. Allan Gintel. Svým programem navázala na bohaté tradice pobytu v přírodě u nás a nabídla nové postupy a témata, reagující na společenskou strnulost éry normalizace.

Cílem se stala výchova jedince v aktivní a spolupracující osobnost, ovlivňující dění kolem sebe. Svoji metodu nazvala "intenzívní rekreační režim". První ročník sestával ze čtyř kursů - středoškolských Prázdnin, Projektu pro vysokoškoláky a dvou metodických seminářů - o celkové délce 24 dny. Uskutečnily se v létě roku 1978 na lipnickém středisku.

Lipnické středisko

Významnou roli v historii Prázdninovky sehrálo středisko v Lipnici nad Sázavou. Jeho romantické okolí a genius loci inspiroval ke vzniku stovek her a dalších programů.

Dispozice objektu nutily být téměř neustále v bezprostředním kontaktu s přírodním prostředím nesmírné kvality. Okolní skalnatý terén a zatopené lomy nabízely desítky výzev, z nichž některé se staly legendami (třeba skok z "desítky").

Čestní členové

Čestné členství se uděluje osobnosti, která se zasloužila o rozvoj Prázdninové školy Lipnice nebo která významně ovlivnila naši činnost. Jsou našimi vzory a reprezentují hodnoty, které zastáváme.

Václav Břicháček

Doc. PhDr. Václav Břicháček (14. 6. 1930 – 3. 2. 2010) byl český psycholog. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Až do poloviny roku 2009 byl pedagogem Univerzity Karlovy. Od mládí se angažoval ve skautském hnutí. Po obnově Junáka v letech 1968–1970 byl jeho místonáčelníkem, po třetí obnově v roce 1989 až do dubna 1992 náčelníkem. Valný sněm Junáka jej dne 25. dubna 1992 jmenoval "v uznání celoživotních zásluh o rozvoj skautingu v České republice" čestným náčelníkem.  Až do své smrti působil na řadě skautských kurzů a jeho výchovným působením bylo ovlivněno mnoho set mladých lidí. Je autorem řady knih psychologických i metodických zabývajících se pedagogikou volného času. V PŠL spolupracoval s Allanem Gintelem na projektu Bottega. Je autorem dvou zásadních textů popisující myšlenkový rámec činnosti PŠL a to Jabné z roku 1991 a 2004.

Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., (15. 2. 1935) Ještě před ukončením dvouoborového studia psychologie a filozofie nastoupil Vladimír Smékal jako psycholog do Záchytného dětského domova v Pardubicích, kde působil jeden rok. Po získání diplomu v roce 1958 začal učit na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde jako pedagog působí dodnes. V letech 1966-1968 byl vedoucím Střediska pro psychodiagnostické pomôcky při VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) v Bratislavě a v letech 1968-1970 vedoucím vědeckovýzkumného oddělení n.p. Psychodiagnostica. Mezi roky 1990-1997 byl vedoucím Psychologického ústavu FF MU v Brně. Po roce 1997 přešel na nově vznikající FSS, kde několik let působil jako proděkan pro vědu a převzal také vedení Laboratoře pro výzkum dětí a mládeže při FSS, ve kterém setrval do roku 2000, kdy založil Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity a stal se jeho ředitelem.

V současnosti je zaměstnancem Centra občanského vzdělávání v Brně. V roce 2010 se stal emeritním profesorem na FSS MU, externě vyučuje také na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na TF UPOLi. Kromě pedagogické dráhy se dříve přímo zabýval výchovou dětí a mládeže a úzce spolupracoval například s Prázdninovou školou Lipnice. Za svou činnost získal několik ocenění, například Cenu města Brna za výchovu a vzdělávání v roce 2011.

Jan Neuman

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (18. 11. 1938) přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze (oddělení sportů, turistiky a výchovy v přírodě)   a na VŠ Palestra (turistiku a sporty v přírodě, dobrodružnou výchovu a vůdcovství aj.). Je členem European Institut of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, Institut für Erlebnispädagogik ad. Je autorem úspěšných knih Dobrodružné hry a cvičení v přírodě,  Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem a dalších. Byl to Jan Neuman, kdo do Prázdninové školy přinesl první informace o hnutí a programu OUTWARD BOUND.

Miloš Zapletal

Miloš Zapletal (13.1.1930) je český spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník. Je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara, se kterým také na několika knihách spolupracoval. Vystudoval tělovýchovnou fakultu v Praze, v Pardubicích vedl skautský oddíl. Jeho kniha Encyklopedie her vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině. Vytvořil edici Skautské prameny, kde je u většiny svazků autorem či spoluautorem, přeložil některá díla E. T. Setona a působil jako editor některých knih Jaroslava Foglara. Jeho bibliografie zachycuje 88 položek literárních díl. Z toho je 54 vlastních vydaných publikací, 18 knih překladů a dalších 10 na kterých se podílel jako editor. Miloš je velkým podporovatelem zimních kurzů Prázdninové školy Lipnice.

Antonín Rosický

Ing. Antonín Rosický, CSc. (16.10.1943 - 20.9.2015) Aktivní horal a mistr břitkého slova. Zakladatel pražského Turistického akademického klubu (TAK) a posléze i spoluzakladatel Prázdninové školy Lipnice. Připravil a odvedl spíš stovky než desítky kurzů a akcí různého typu. Vysokoškolský učitel (VŠE Praha) se zaměřením na teorii systémů a kybernetiku. Obě disciplíny souvisejí se životem a se zážitkovou pedagogikou víc, než by se na první pohled zdálo. V PŠL od samého začátku, dlouholetý člen jejího vedení, šéfinstruktor vysokoškolských kursů – pod jeho vedení získal své renomé kurs INTERES.

Juraj Flamik

Ing. Juraj Flamik (1957) Po skončení stavební fakulty v Bratislavě Juraj pracoval v památkové péči a jako člen ve Svazu ochránců přírody a krajiny. S přáteli vydali v roce 1987 publikaci Bratislava Nahlas. V letech 1989 až 1992 byl ve vedení politického hnutí Verejnosť proti násiliu. Poté pracoval na Federálním Ústavním soudu, kde působil až do rozpadu bývalého společného státu.  V dalších letech pracoval v brněnské společnosti pro krajinnou ekologii Low jako manažer. Od roku 1997 v Nadaci Partnerství se sídlem v Brně (mj. ředitel Festivalu otevřených sklepů – víno a kultura ve sklepech jižní Moravy).

Zdena Brtníková

Paní Zdena Brtníková zásadním způsobem (a pozitivně) ve druhé polovině 80. let ovlivňovala, společně se svým manželem, klima prostoru lipnického lomu: ona jako kuchařka, on jako správce.

Ota Holec

Ing. Ota Holec (14.9.1948), podnikatel, pedagog. Instruktorem PŠL od roku 1978. Vedoucí instruktor od roku 1979 (Prázdniny, Instruktorský kurz), od roku 1987 do roku 1999 předseda Prázdninové školy Lipnice. Pedagogický pracovník (Centrum volného času Lužánky v Brně. Po roce 1989 podnikatel v rodinné firmě Granit Holec. Svým lidským přístupem je vzorem pro mnoho členů PŠL dodnes.

Allan Gintel

PhDr. Allan Gintel, CSc.  (24.9.1947), psycholog, podnikatel, pedagog. Vůdčí osobnost Experimentálního období (1970-1976), předseda Metodické rady pro pobyt v přírodě ČÚV SSM (1972-1975), autor a vedoucí projetu Škola odvahy a dobrodružství, Pokus pro dvacet (1970), Gymnasion (1971 - 1974), iniciátor a spoluzakladatel Prázdninové školy Lipnice, vedoucí středoškolských projektů Prázdniny, autor a vedoucí projektů Bottega (7x, 1985 - 1991), předseda PŠL  v letech 1977 - 1987, nositel Zlatého listu PŠL. Organizátor a spoluorganizátor řady odborných konferencí a seminářů propagujících výchovou v přírodě a zážitkovou pedagogiku (1980 - 2015). Hlavní autor publikace Prázdniny v pohybu (1980), spoluautor publikace Prázdniny se šlehačkou (1984) a několika desítek článků do metodických a odborných periodik.

Výroční zprávy

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME?

Podpořte nás

Podpořit nás je jednodušší, než si myslíte. Mluvte o nás. Doporučte naši práci. Dejte nám lajk a sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích. Pokud nás chcete podpořit finančně, materiálně nebo odbornou znalostí, napište nám.

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.