Lipnický stipendijní fond

Lipnický stipendijní fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů PŠL, jeho stálými přispěvateli jsou také bývalí účastníci kursů PŠL.

Posláním fondu je umožnit absolvování kursů lidem, jejichž sociální situace by jim účast na kurzu jinak znemožnila.

Příspěvek je poskytován na základě žádosti jednotlivým žadatelům ve formě stipendia nebo půjčky. O přidělení a výši prostředků rozhodují každoročně správci fondu.

 

 

Nevíte jak požádat?

 

Žádost je nutné poslat na adresu reditel@psl.cz  a musí obsahovat:

  • osobní údaje (jméno, věk, adresu)
  • datum
  • popis situace žadatele
  • představu o výši stipendia a kurs, na který stipendium žádá

Případně je možné přinést žádost přímo do kanceláře PŠL (Svatoplukova 51, Praha 2- Nusle)

Bankovní spojení na Lipnický stipendijní fond

Fio banka
Číslo účtu: 2700093876/2010