Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

přihlásit se

 

 

 

Lektoři, instruktoři, pedagogové, vedoucí volnočasových aktivit, manažeři, personalisté a vůbec všichni, kteří rozvíjíte týmy i jednotlivce.

Toto je skvělá příležitost pro Váš další profesní růst: 

Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit tak, aby to mělo smysl, účastníci uměli získané zkušenosti vytěžit, přenést je do reálných změn a navíc je to bavilo!

  

 

 

Absolvováním cyklu pěti kurzů (Zážitková pedagogika, Hra, Reflexe, Dramaturgie zážitkové pedagogiky a Řízení psychického rizika) budete komplexně seznámeni s metodou zážitkové pedagogiky. Tuto metodu můžete následně využívat ve vaší praxi, neboť budete seznámeni s univerzálními principy, jejichž možnosti využití jsou téměř neomezené. Metodu zážitkové pedagogiky lze uplatňovat při výuce na školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových kurzů, táborů a daších akcí pro děti i dospělé. Po ukončení výcviku obdržíte certifikát o absolutoriu.

 

 

Všechny kurzy jsou akreditovány u MŠMT.  

Termíny a místa konání jednotlivých kurzů výcviku:

 

Zážitková pedagogika v praxi: 

Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577

15. - 17. září 2017, Brno 

 

Hra 

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 15534/2015-1-536

6. - 8. října 2017, Brno 

 

Reflexe

Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577 

20. - 22. října 2017, Brno 

 

Dramaturgie zážitkové pedagogiky 

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 18234/2014-1-577

10. - 12. listopadu 2017, Brno

 

Řízení psychického rizika 

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 10718/2016-1-347

1. - 3. prosince 2017, Brno   

   

Co řekli naši účastníci: 

"Kurz Metoda zážitkové pedagogiky je věrný své metodě jako žádný jiný. Chcete vědět, jak učit zážitkem? Zažijte si to! Propojení teorie a praxe je naprosto přirozené a táhne se celým kurzem jako neviditelná červená linka. Nezažila jsem jiný kurz, který by měl takový profesní a osobní přínos jako tento. Lektoři jsou profesionálové, kteří mají neuvěřitelnou energii a nadšení pro to, co dělají. Pokud se zabýváte tématem vzdělávání, neváhejte: cena je nízká v porovnáním s tím, co si z kurzu odnesete a co zažijete."

 

 

 

 

 

Vendula Pecková - Global Learning & Development Manager

 

 

"Metodický výcvik PŠL byl jedním slovem skvělý. Obrovská poklona a velké díky patří lektorům, kteří jej připravují a vedou, za to jaké množství své odborné i lidské energie věnují nám účastníkům. Výcvik byl vyváženým mixem teorie okamžitě vyzkoušené na vlastní kůži. Díky výcviku se navíc dala dohromady profesně různorodá a proto velmi inspirativní skupina nás účastníků. Podtrženo shrnuto si odvážím mnohonásobně víc – zážitků, informací, metodické podpory – než co nabízí jiné typy výcviků za nesrovnatelně vyšší cenu."

 

 

 

 

Simona Dosedělová - lektorka / koučka

 

Pro inspiraci:

Před kurzem si můžete zde zdarma stáhnout publikaci, která shrnuje metodiku v prostředí školního vyučování. Principy jsou však přenositelné kamkoliv a tak know-how využijete i mimo školní prostředí, např. při přípravě různých výchovně vzdělávacích i grantových projektů.

 

Cena výcviku: 

24.000,- Kč (včetně dph)

- pro soukromé osoby, školy a neziskové organizace

 

- platbu si můžete rozložit do 3 splátek za 8000,- Kč za splátku

- cena jednoho kurzu vychází na 4.800,- Kč včetně dph

Při platbě ze Slovenska není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech ze zahraničí bude vyrovnán v hotovosti při zahájení kurzu.

 

33.000,- Kč (včetně dph) 

-pro zástupce komerčních firem a vzdělávacích agentur

- cena jednoho kurzu vychází na 6.600,-Kč včetně dph

Při platbě ze Slovenska není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech ze zahraničí bude vyrovnán v hotovosti při zahájení kurzu.

 

Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály. Cena nezahrnuje ubytování a stravu.  

 

Pro vystavení faktury, prosím, kontaktujte Zdenku Holubcovou:

holubcova@psl.cz

  

Podmínky absolutoria:

absolvovat cyklus pěti kurzů v daném modulu

(v případě, že pro vás nebude možné absolvovat všechny kurzy v daném modulu, můžete si jeden z nich nahradit v rámci dalšího vypsaného modulu za manipulační poplatek 1000,-Kč. Celý výcvik však musíte dokončit nejpozději do 1 roku od absolvování prvního kurzu) 

 

 

Popis jednotlivých kurzů výcviku:

 

Zážitková pedagogika v praxi: 

Tento kurz představuje v kostce celou metodu zážitkové pedagogiky a její stěžejní principy. Provede vás jejími třemi kroky od záměru přes program až po reflexi. Ukáže vám, jak spolu tyto fáze souvisí, a jak se vzájemně ovlivňují. 

 

Hra 

Tento kurz se podrobě věnuje hře v širším kontextu zážitkové pedagogiky, coby prostředku k dosažení určitého cíle. Zabývá se strukturou her v jejich jednotlivých vrstvách, tedy formou, pravidly, cíly i různými herními principy. Hry budete hrát, rozebírat i sami vymýšlet.

 

Reflexe

V rámci tohoto kurzu si vyzkoušíte vést řízenou diskusi. Seznámíte se se základy facilitace, mediace, skupinové dynamiky a neexpertního vedení lidí. Vyzkoušíte si zvládnout různě naladěnou skupinu účastníků tak, abyste ji byli schopni dovést k jasným a konkrétním výstupům programu.

 

Dramaturgie zážitkové pedagogiky 

Tento kurz se do hloubky věnuje přípravě myšlenkového konceptu akcí s využitím poznatků z oblasti dramaturgie. Seznámíte se s pojmy jako záměr, téma, cíl, námět, legenda, vrcholy, zlatý řez, katarze, dramaturgický střih, červená nit,přesah. Ukáže vám, jak to vše seskládat do originálního a smysluplného celku, který bude vaším autorským dílem a zároveň naplní vaše pedagogické cíle.

 

Řízení psychického rizika 

 

Nadstavbou kurzů, které se věnují samotné metodě zážitkové pedagogiky, je kurz o psychickém bezpečí účastníků vašich kurzů a akcí. Zážitková metoda pracuje cíleně s emocemi a zážitky, které mohou často vyvolat silné a nečekané reakce. Pro takové případy vám kurz nabídne sadu konkrétních nástrojů a technik, které vám pomohou tyto situace zvládat. 

 

Více se o jednotlivých kurzech, lektorech a obsahových náplních dozvíte na záložkách vpravo. 

  

Časový rozvrh kurzů:

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem

Pá: 17:00h. - 20:30h.

So: 09:00h. - 18:00h. s přestávkou na oběd 

Ne: 09:00h. - 12:30h.  

Konkrétní a přesné informace o místě a čase konání kurzů budete dostávat přímo od lektorů cca 14 dní před jejich kurzem.   

 

Přehled dalších kurzů a inspirace: 

www.uceniprozitkem.cz 

 

V případě vašeho zájmu či dotazů nás kontaktujte: 

petradrahanska@gmail.com  

omk@psl.cz 

 

mobil: 776 274 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.

termín: 15.09.-03.12.2017
místo: Brno
cena: 24000Kč
další info: pro komerční firmy je cena 33000,- s DPH