Přehled kurzů

Prázdninová škola Lipnice každoročně pořádá okolo 200 kurzů metodických, zakázkových a autorských. Ty jsou experimentální dílnou zážitkové pedagogiky a každoročně procházejí na začátku sezóny pečlivým výběrem. Zde si můžete vybrat z aktuálních kurzů na rok 2015 a přihlásit se na ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga

Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga

11.06.-22.12.2017

Obsah kurzů je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe.

Projektové vyučování II

Projektové vyučování II

12.06.-22.12.2017

Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP.

Poslední zhasne

Poslední zhasne

22.-30.07.2017

Staň se ochráncem s povolením léčit. Kurz pro děti ve věku 14 - 17 let.

Plž

Plž

22.-29.07.2017

Kurz pro rodiny s dětmi ve věku 4-7 let

Džumandži

Džumandži

22.-29.07.2017

Kurz pro rodiče s dítětem ve věku 8-11 let

Egon

Egon

27.07.-05.08.2017

Egon je kurz pro středoškoláky, kteří se nebojí o sobě dozvědět něco víc, dokáží opustit svou každodennost a být deset dní off-line.

Vyhlídky 2017

Vyhlídky 2017

29.07.-06.08.2017

Kurz pro opravdu dospělé, kteří už mají kus cesty za sebou a vyhlížejí, kam mohou pokračovat dál.

Intertouch

Intertouch

19.08.-01.09.2017

Experiential course followed by a 2-day workshop, presenting the unique Czech method of experiential learning.

Genius loci

Genius loci

30.08.-03.09.2017

Není mi jedno, kde žiju.

Quo Vadis?

Quo Vadis?

01.-10.09.2017

Tradiční autorský kurz Quo Vadis? Můžeme nabídnout KREV (příběhy jiných mužů), POT (poselství zápasů) SLZY (potvrzení)

Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí

Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí

01.09.-22.12.2017

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít prvků zážitkové pedagogiky jako nástroje rozvoje klíčových kompetencí svých žáků.

Spolupracující sborovna

Spolupracující sborovna

01.09.-22.12.2017

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro efektivní spolupráci mezi pedagogy. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.

Žákovský parlament

Žákovský parlament

01.09.-22.12.2017

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro tvorbu prostředí pro vznik a existenci Žákovského parlamentu. Účastníci si odvezou nástroje funkční a zdravé komunikace pro stimulování demokratických principů ve škole. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

03.09.-22.12.2017

vzdělávací program akreditovaný v rámci DVPP v rozsahu 32 hodin

Projektové vyučování I

Projektové vyučování I

03.09.-22.12.2017

Obsah kurzů je zaměřen zejména na základní aspekty projektového vyučování a schopnost jeho efektivního začlenění do výuky. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků.

Projektové vyučování II

Projektové vyučování II

03.09.-22.12.2017

Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP.

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

15.09.-03.12.2017

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.

Jaké je to asi v Čudu?

Jaké je to asi v Čudu?

26.-30.09.2017

ČUD je pohádkové město, kam v září přijíždějí děti, jejich babičky a dědečkové a zažívají spolu s dráčky a obyvateli Čudu nevšední dobrodružství.

Apalucha 2018

Apalucha 2018

17.11.2017 - 03.02.2018

Vydejte se společně za dobrodružstvím s medvědicí Apaluchou!

Život je gotickej pes 2018

Život je gotickej pes 2018

12.-27.01.2018

Neopakovatelná zimní pouť, při které sami na sebe nahlédnete jinýma očima.

TRANSITION - cesta k Mužům

TRANSITION - cesta k Mužům

08.-11.02.2018

Kurz pro chlapce, kteří chtějí být Muži.

ZaHRAda

ZaHRAda

01.05.-31.10.2018

Zážitkově metodický kurz pro učitele MŠ, ZŠ, vedoucích táborů a další pedagogy volnočasových aktivit pro děti 4 - 10 let