Historie neformálního vzdělávání

"Za přelomový rok je považován rok 1970, vyhlášený Organizací spojených národů (OSN) rokem výchovy a vzdělávání. UNESCO (Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu) tehdy zveřejnilo koncept celoživotního vzdělávání, který byl dále rozpracováván Mezinárodní komisí pro rozvoj vzdělávání. Hlavním úhlem pohledu byla tradice humanismu, pohledu na člověka, jeho celostní rozvoj a zvyšování vzdělanosti, přístupnost vzdělání všem bez rozdílu."

Podívejte se na jeho historický vývoj nebo počátky formování v Čechách .

 

V čem bývá problém při projektovém vzdělávání?

Autor: Jitka Kašová

"Při zavádění projektové výuky do praxe je potřeba počítat i s možnými problémy, riziky a překážkami. Jejich povaha může být různá, stejně jako možnosti jejich řešení. Předpokladem je vždy ochota hledat příčiny a pracovat s vlastní chybou."

Celý článek na metodickém portálu RVP .