Setkání Instruktorského Sboru

Setkání Instruktorského Sboru

12.12.2017

 

 

Poslední víkend v listopadu proběhlo pravidelné Soustředění instruktorského sboru. Po roce jsme se opět v hojném počtu setkali nad uplynulou sezonou, informacemi z kanceláře, vedli jsme debatu ohledně Outward Bound, představili si nováčky (prvoelévy) v Prázdninovce a šéfové zvedli pomyslné rukavice kurzů pro rok 2018. A jaké budou kurzy v příštím roce? Dozvíte se již brzy :)

.......