25 let OUTWARD BOUND ČR

25 let OUTWARD BOUND ČR

27.05.2017

PŠL slaví 25. výročí svého členství v mezinárodní vzdělávací organizaci OUTWARD BOUND

 

Je to již celé čtvrtstoletí, co se slavnostním podpisem Prázdninová škola Lipnice připojila ke společenství 40 škol ze 30 zemí světa, aby společně s nimi pomáhala vzdělávat a vychovávat (nejen) mladé lidi pod značkou a v souladu s filozofií OUTWARD BOUND prostřednictvím kursů pořádaných pro jednotlivce, školy a firmy.  


V průběhu těch 25 let iniciovala Prázdninová škola celou řadu příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a inspirací s ostatními školami OB z celého světa. Desítky instruktorů PŠL navštívily střediska a kursy v mnoha zemích jako účastníci, hosté, stážisti, či dokonce zaměstnanci tamních škol. Více než stovka instruktorů z celého světa si naopak přijela pro inspiraci na instruktorské kursy pořádané Prázdninovou školou, aby se u nás inspirovala našimi originálními vzdělávacími přístupy a programovými metodami. Metodika PŠL byla publikována v samostatné knize vydané ve Spojených státech. Několik instruktorských kursů uspořádali na pozvání instruktoři PŠL přímo v zahraničních školách na několika kontinentech. 

Velké díky všem, kteří se za ta léta svou prací a svým úsilím podíleli jak na rozvoji dobrých vzájemných vztahů, tak zejména na šíření dobrého jména OUTWARD BOUND a sdílené filozofie vyjádřené mottem: "To serve, to strive, and not to yield." Popřejme si, abychom všichni dokázali na společném díle pracovat i nadále, a našli ve svých srdcích odvahu nahlédnout báječných příležitostí, které nám naše celosvětové společenství myšlenkově spřízněných duší a  škol v nejatraktivnějších světových lokalitách nabízí pro naplňování našeho poslání - umožňovat lidem nahlédnout, čeho všeho jsou schopni dosáhnout, čeho všeho jsou schopni dosáhnout prostřednictvím týmové spolupráce, a najít odhodlání tohoto poznání využít ve svých vlastních životech. Věřme, že i nadále budou na světová moře vyplouvat nadšení účastníci pod vlajkou OUTWARD BOUND, a že i nadále na těchto kursech bude hrdě vlát i vlajka česká. 

.......