Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

23.03.2017

 

 

Nejvíc se člověk naučí, když se snaží rozvíjet někoho druhého. To potvrzují i účastníci mentorských výcviků - největší přínos v oblasti je vlastní reflexe vlastní pedagogické práce.

Zveme vás na akreditovaný kurz Prázdninové školy Lipnice pro pedagogy Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

Budeme se dívat a nehodnotit, poslouchat slova a nedělat si domněnky, poskytovat zpětnou vazbu a přitom mluvit méně než partner. Budeme hledat témata k vlastnímu rozvoji i k rozvoji mentorovaného. Chceš-li pomáhat nacházet světlo, musíš ho umět nalézt v sobě.

https://www.psl.cz/podpora-mentoringu-aneb-ucime-se-navzajem

.......