Přehled kurzů

Prázdninová škola Lipnice každoročně pořádá okolo 200 kurzů metodických, zakázkových a autorských. Ty jsou experimentální dílnou zážitkové pedagogiky a každoročně procházejí na začátku sezóny pečlivým výběrem. Zde si můžete vybrat z aktuálních kurzů na rok 2015 a přihlásit se na ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga

Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga

11.06.-22.12.2017

Obsah kurzů je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe.

Projektové vyučování II

Projektové vyučování II

12.06.-22.12.2017

Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP.

Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí

Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí

01.09.-22.12.2017

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít prvků zážitkové pedagogiky jako nástroje rozvoje klíčových kompetencí svých žáků.

Spolupracující sborovna

Spolupracující sborovna

01.09.-22.12.2017

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro efektivní spolupráci mezi pedagogy. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.

Žákovský parlament

Žákovský parlament

01.09.-22.12.2017

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro tvorbu prostředí pro vznik a existenci Žákovského parlamentu. Účastníci si odvezou nástroje funkční a zdravé komunikace pro stimulování demokratických principů ve škole. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

03.09.-22.12.2017

vzdělávací program akreditovaný v rámci DVPP v rozsahu 32 hodin

Projektové vyučování I

Projektové vyučování I

03.09.-22.12.2017

Obsah kurzů je zaměřen zejména na základní aspekty projektového vyučování a schopnost jeho efektivního začlenění do výuky. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků.

Projektové vyučování II

Projektové vyučování II

03.09.-22.12.2017

Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP.

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

15.09.-03.12.2017

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.

Apalucha 2018

Apalucha 2018

17.11.2017 - 03.02.2018

Vydejte se společně za dobrodružstvím s medvědicí Apaluchou!

Život je gotickej pes 2018

Život je gotickej pes 2018

12.-27.01.2018

Neopakovatelná zimní pouť, při které sami na sebe nahlédnete jinýma očima.

Rituál v zážitkové pedagogice

Rituál v zážitkové pedagogice

19.-21.01.2018

Metodický seminář je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých kurzů specifický programový prostředek – rituál.

TRANSITION - cesta k Mužům

TRANSITION - cesta k Mužům

08.-11.02.2018

Kurz pro chlapce, kteří chtějí být Muži.

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

16.02.-10.06.2018

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.