Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Kurz nemá termín k přihlášení

 

Zpětné vazby účastníků po jarním běhu výcviku 2016:

 • O zážitkové pedagogice jsem nevěděl prakticky nic a přesto jsem získal kompletní přehled, podle kterého se teď mohu rozhodovat, jak a kdy ji použít.

 • Vše jsem si mohl sám na sobě vyzkoušet a ověřit!

 • Myslela jsem si, že už toho vím o zážitkové pedagogice spoustu, ale záhy jsem zjistila, jak zúžený jsem měla pohled. Otevřelo se mi mnoho dalších možností, jak tuto metodu využívat.

 • Líbila se mi vyváženost všech tří složek výcviku: sebezkušenosti, metodiky a její praktické aplikace. Hráli jsme si, dostávali teoretické zarámování toho, co jsme dělali, sami jsme na základě vlastních zkušeností tvořili a rovnou získávali cennou zpětnou vazbu.

 • Teď už potřebuji pouze nabrat vlastní zkušenosti v praxi!

 • Velkým přínosem bylo i složení účastnické skupiny a cenné kontakty.

 • Když zamakáš jako já, vrátí se to tobě i tvým účastníkům!

 • Už vím, jak je důležité vědět co a jak připravovat pro své klienty, ale především si odnáším stěžejní otázku, která bude stát za úspěchem každé mé další akce. Ta otázka zní: Proč?

 • Velmi obohacující byla vzájemná výměna názorů a zkušeností.

 • Mým největším “AHA” bylo objevení reflexe, díky které teď budu umět své programy skutečně vytěžit!

 • Docvakly mi souvislosti mezi jednotlivými kroky metody.

 • Co jsem dříve dělal spíše intuitivně, teď krásně zapadlo do uceleného systému.

 • Získal jsem obrovskou motivaci i pokoru.

 • Doplnil jsem si oblast terminologie, získal jsem odborné zázemí a velkou podporu při argumentaci pro obhajobu zařazení zážitkové pedagogiky do svého prostředí.

 • To, co jsme dělali, jsem rovnou zařazovala a zkoušela ve své praxi. Mohla jsem si tak rovnou ověřovat, že to skutečně funguje!

 • Velmi osvěžující byla profesní různorodost skupiny, která by se jinak asi nesešla.

 • Byla jsem znalostmi úplně na nule. Myslela jsem si, že jde jen o nějaký “outdoorek”. Možnosti přesného zacílení aktivit a jejich variability mi otevřely úplně nový prostor pro využití zážitkové pedagogiky.

 • Získala jsem mnohem větší jistotu v tom, co dělám.

 • Už budu umět změnit náhled kolegů na to, že hra nemusí být jen hrou, ale může mít i hlubší smysl.

 • Získal jsem i zpětnou vazbu na mě samotného, a to mě velmi posunulo.

 • Dostal jsem mnoho užitečných materiálů a viděl jsem práci kvalitích lektorů a to mě taky velmi inspirovalo.

 • V práci už mě to moc nebavilo. Teď ale vím, že nemusím odcházet jinam, stačí začít dělat věci jinak!

 • Přišla jsem s pokorou, a odcházím s ještě větší!

 • Pochopila jsem, že neexistuje správná otázka nebo správná hra, ale správná hra a správná otázka ve správnou chvíli!

 • Zažila jsem úžasné lidské setkání.

 • Dodalo mi to energii do další práce, ale i do života!

 • Tento způsob práce nabízí obrovský prostor pro autenticitu , originalitu a tvořivost a to mě láká.

 

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.