Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Kurz nemá termín k přihlášení

METODA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY STAVÍ NA PŘÍSTUPU:  

 

Řekni mi to, a já to zapomenu. 

Ukaž mi to, a možná si to zapamatuji.

Nech mě to zažít, a já to pochopím.

 

Pokud tedy stojíte o to, aby vaše kurzy, školení a akce byly skutečně účinné, aby si z nich lidé skutečně něco odnesli, něco se naučili a zároveň to pro ně byl příjemně strávený čas, vyzkoušejte mnohokrát ověřenou metodu zážitkové pedagogiky!    

 TŘI KROKY NAŠÍ METODY: 

 

 zamer

ZÁMĚR je to první, nad čím je potřeba se zamyslet. Jde o vymezení hřiště - pro koho, co a proč se chystáme udělat. Co má program účastníkům přinést? Co chceme, aby zažili? Kam by se měli posunout a jak toho docílíme? Pro někoho je to možná šedivá teorie a zbytečné rozumování. Ze zkušenosti však víme, že bez jasného konceptu nemá smysl se s lidmi pouštět do něčeho, od čeho očekáváme reálný dopad v jejich rozvoji.  

Kdo příliš spěchá, bude hotov později.

program

PROGRAM je ta část, která dělá zážitkovou pedagogiku lákavou, plnou emocí a zážitků. Určuje směr. V této fázi překlápíme náš záměr do podoby reálných aktivit, her a výzev. K dispozici máme mnoho programových prostředků, ale vybrat ten pravý, je umění. Stejně tak jako jasně a srozumitelně zadat účastníkům, co mají dělat a vtáhnout je do dění, abychom jim mohli zprostředkovat autentické prožitky. Samotný program je prostředkem - nikoliv cílem našeho snažení, a proto je taky uprostřed - jako oranžová na semaforu.

Program je dobrý sluha, ale zlý pán.

reflexe

REFLEXE je královská disciplína. Červená třešnička,tečka na závěr. Promýšlení záměru a realizace samotného programu nebude mít žádný efekt, pokud nedokážeme s účastníky zreflektovat co zažili. Pojmenovat, k čemu by jim získané zkušenosti mohly být a jak je aplikovat do jejich každodenní reality. V reflexi se nejčastěji skrze řízenou diskusi snažíme dojít k výstupům celého učebního procesu. Dobře řízená reflexe může být stejně zábavná a objevná jako samotný program.

Zkušenost není, co zažijeme, ale co uděláme s tím,

co jsme zažili. 

 

Jednotlivé kroky našeho přístupu si zažijete a sami vyzkoušíte v rámci našich kurzů. Předáme vám ty naše nejlepší zkušenosti.

lektori2

 

 

  

 

 

 

 

 

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.