Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Kurz nemá termín k přihlášení

Dramaturgie zážitkové pedagogiky

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 18554/2011-25-468

Kurz je součástí  certifikovaného výcviku - Metoda zážitkové pedagogiky 

 

My všichni, kdo pracujeme se zážitkovou pedagogikou, chceme svým účastníkům zprostředkovat nezapomenutelné zážitky. Hledáme způsoby, jak přetvořit silný dramatický film do podoby hry, jak ozvláštnit první setkání účastnické skupiny kurzu, jak programově zpracovat třeba téma „přijetí  rodičů“ v rámci kurzu pro problematickou mládež, čím vygradovat emocionální náboj posledního večera tábora, atd. Naše úsilí nemusí mít za cíl jen pobavit nebo zaujmout, skrze hru a prožitek můžeme účastníkům předat mnohem víc.

Zážitková pedagogika má velký potenciál pro cílený rozvoj osobnosti.

Proto pracujeme s pojmy jako téma, cíl, námět, vrchol, katarze, dramaturgický střih, červená nit, přesah a snažíme se je seskládat do originálního a smysluplného celku, který cíleně směřuje k obohacení osobností účastníků a dělá naše zážitkové dílo rozvojovým a jedinečným. 
 
Co seminář nabízí:
 
 • získání přehledu o tom, co vše patří do balíku „teoretická dramaturgie“
 • pochopení vztahu „téma – cíl“ a toho, co výjimečného práce s nimi nabízí
 • nácvik „praktické dramaturgie“, tedy toho, jak překlopit formulace teoretické dramaturgie do podoby reálného programového plánu
 • náhled „do kuchyně“ některých prázdninovkových kurzů
 • zážitkové části programu pro váš psychosomatický komfort a podporu skupinové dynamiky
 • vzájemné sdílení vlastních dramaturgických zkušeností
 • variabilitu v rámci tématu - podle aktuální poptávky skupiny můžeme seminář zaměřit na hlubší prozkoumání některého z dílčích témat nebo rozšířit o nové (např. dramaturgie zážitkově vzdělávacího semináře)

Témata semináře:

 • co je dramaturgie zážitkových akcí
 • téma versus námět
 • provázanost témat a cílů akce
 • překlopení teoretické dramaturgie do reálného programu
 • katarze, vrcholy a červené nitě zážitkové akce

Lektorka: 

jana 

MgA. Jana Haková  

Je absolventkou magisterského studia dramatické výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí.

Od roku 2001 působí jako instruktorka v Prázdninové škole Lipnice a od roku 2002 v oblasti firemního vzdělávání. Vedle autorských kurzů lektoruje v PŠL vzdělávací kurzy pro pedagogy – Klíč, Sborovna, Klíčový rok. Je spoluautorkou metodického semináře zpracovávajícího téma "řízení psychického rizika na kurzech zážitkové pedagogiky" - Psychoseminář. Je autorkou metodických sborníků závěrečných zpráv z projektů Klíč a Sborovna. Působí také jako lektorka metody zážitkové pedagogiky pro neziskové organizace. 

 

Její libůstkou je precizní dramaturgická práce na jakémkoli projektu. Potřebuje, aby zážitkové akce měly smysl, a to hlavně v přínosu pro účastníky. Neustále zkoumá směřování aktuálního kurzu a neváhá během okamžiku překopat celý program, pokud si to cíle žádají. 

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.