Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Kurz nemá termín k přihlášení

Zážitková pedagogika v praxi

Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT - 18234/2014-1-577  

Kurz je součástí  certifikovaného výcviku - Metoda zážitkové pedagogiky

 

Každý kdo připravuje zážitkové programy a myslí to aspoň trochu vážně, se po čase začne ptát:

Jaký to má smysl? Proč některé věci s některou skupinou fungují a jindy zase ne? Mohu to nějak ovlivnit? Proč, když stejný program dělám já, to nedopadne tak, jako když ho dělá kolega? Jak to mám dělat, aby mě to bavilo, ale přitom to k něčemu bylo? Buď si hrajeme a užíváme si nebo se něco učíme, lze to vůbec skloubit dohromady?

Pokud si již začínáte pokládat tyto otázky, nastal Váš čas.Dopřejte si kromě praktických zkušeností získávaných metodou „pokus - omyl“ také cílený odborný rozvoj.

Co na kurzu zažijete:
 
 • seznámíme vás se základními principy, na kterých funguje zážitková pedagogika
 • dozvíte se, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interakční, ale zároveň také naplňoval stanovené pedagogické cíle
 • nabídneme vám přehlednou strukturu jednoduchých postupových kroků při přípravě a realizaci kurzu či programu zážitkové pedagogiky
 • ukážeme si, jak definovat cíle kurzu a jak vytvořit „kontrakt“ se skupinou či zadavatelem
 • podle vašeho zájmu se zaměříme na klíčové aspekty metodické práce jako jsou: dramaturgie akce, návrh scénáře, výběr, cílování a tvorba her, způsoby vytěžení zážitku, atd.
 • vyzkoušíte si sami aplikovat získané vědomosti při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu
 • zažijete si nabízené teorie, nástroje a principy sami na sobě v modelových situacích, kurz totiž samozřejmě využívá zkušenostní učení a bude to zážitek

 Metody:

 • interaktivní seznámení se základními pojmy, tématy a teorií zážitkové pedagogiky
 • případové studie pro dokreslení funkčnosti nabízených teorií
 • ukázkové modelové situace pro osvojení probíraných témat
 • práce na reálných projektech, které si účastníci vytvoří nebo přinesou z praxe v rámci série řízených workshopů
 • sdílení zkušeností z vlastní praxe účastníků - „best practices“
Lektorka:
petra

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Po absolvování studia v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě  JAMU zde nejprve zůstala působit jako pedagog v rámci doktorského studia. Přednášela předměty zaměřené na komunikaci, osobnostně-sociální výchovu, skupinovou dynamiku a dramatickou výchovu jako takovou. V  té době také úspěšně absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice, kde se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů a rozšířila si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky. Od roku 2001 pracuje ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí se pokusila využít svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vychází z metody Divadla Fórum v  kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. 0d roku 2004 byla 7 let také členkou redakční rady nově vzniklého odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde mimo jiné garantovala rubriku věnovanou metodice oboru. Metodu zážitkové pedagogiky systematicky zpracovává a vyučuje v rámci interního vzdělávání OB – ČC i PŠL.

Vice na www.drahanska.weebly.com

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.