Spolufinancováno Evropskou unií

DemoHRÁČ
Zpátky na projekty

Projekt v kostce

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je nedůvěra ve výhody demokratického uspořádání společnosti a zvyšování radikalizace mládeže, jak v České Republice, tak na Slovensku. Chceme podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich a pedagogům a pracovníkům s mládeží předat nástroje k provázení těmito komplexními tématy. Proto jsme vytvořili tříletý česko-slovenský projekt DemoHRÁČ, který probíhá v letech 2020 – 2023 a propojuje pět českých a slovenských partnerských organizací. V rámci projektu vytvoříme metodiku vzdělávání pro mládež, využívající metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškolíme pedagogy a pracovníky s mládeží, program několikrát otestujeme na školách v Nitře a na Těšínsku a funkčnost ověříme dopadovou studií. Vše uzavřeme konferencí.

Projekt DemoHRÁČ navazuje na podobný projekt Aktiv, který se také zaměřoval na podporu občanské angažovanosti mladých lidí. Nyní chceme jít v tomto tématu dál a nabídnout specifické nástroje jako je larp, který prokazatelně zvyšuje motivaci zúčastněných zajímat se o dané téma.

Proč projekt vznikl? 

Důvěra v demokratické uspořádání společnosti a ochota se na něm podílet je u mladých lidí v ČR i na Slovensku nízká (dle aktuálního průzkumu by volby voličů ve věku 18 – 29 let na Slovensku vyhrála krajně pravicová strana, v

V ČR by dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR chtělo jít k volbám v roce 2017, pokud by měli hlasovací právo, pouhých 51% středoškoláků. A přitom to jsou právě mladí lidé, kteří budou již v blízké době formovat svět kolem nás.

Cíle projektu

  • Mladí lidé si během vzdělávacích aktivit uvědomí rizika nedemokratických režimů v kontextu aktuálního dění ve společnosti, svou roli v udržování a podpoře demokracie a zvýší svůj zájem se aktivně zapojit do dění ve společnosti.

  • Vybraní pracovníci s mládeží se naučí využívat vybrané metody neformálního a zážitkového vzdělávání a larpu k rozvíjení demokratických kompetencí u mladých lidí a naučí se pracovat s vytvořeným vzdělávacím modulem DEMO. Vybraní pedagogičtí pracovníci se naučí základní metody neformálního a zážitkového vzdělávání a naučí se realizovat během vyučování podpůrné aktivity navazující na zážitkový vzdělávací modul.

  • Pilotní města přeberou odpovědnost za udržitelnost ověřených aktivit projektu v kontextu reality svého prostředí.

Partneři projektu

Projekt je financován díky grantovému programu Evropské unie, Erasmus+: Strategická partnerství

Kontaktujte nás

demohrac@psl.cz

Další projekty (18)

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

24. 10. 2022 – 26. 10. 2022
HERNÍ VÍKEND II

sehrávky osvědčených i zbrusu nových prázdninovkových programů

31. 3. 2023 – 16. 4. 2023
Život je gotickej pes 2023

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

11. 11. 2022 – 13. 11. 2022
LIDÉ_TÝMY_PROJEKTY

Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností

4. 11. 2022 – 6. 11. 2022
5. 2. 2023 – 11. 2. 2023
Krajinou snů

Krajina snů je v naší mysli. A současně kolem nás.

11. 10. 2022 – 11. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj učení

Naučte se využívat sílu zpětné vazby při vzdělávání a učení (se).

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

18. 10. 2022 – 19. 10. 2022
Kritické myšlení zážitkem

Naučte se využívat kritické myšlení v pedagogické praxi.

2. 12. 2022 – 4. 12. 2022
RITUÁL

jako specifický programový prostředek

11. 11. 2022 – 19. 11. 2022
Cesta hrdiny

Kurz pro pracovníky s mládeží | 18+ let

21. 9. 2022 – 16. 12. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

23. 9. 2022 – 2. 10. 2022
Hraničáři – ve stínech lesa

postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let

21. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Hraničáři

Ve stínech lesa postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let ochránci Araluenu

8. 7. 2022 – 13. 7. 2022
7. 10. 2022 – 9. 10. 2022
ZaHRAda

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

7. 10. 2022 – 19. 2. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

Hledáte další dobrodružství?

Expedice Outward Bound

Dobrodružství na vodě, v horách, v lese. Putování za hranice komfortu, za svým rozvojem. Překonávání překážek, hledání smyslu, leadership, životní rovnováha i ochrana přírody. Opravdová divočina a opravdové přátelství. Jeď na expedici. Vydej se dál.

Více na webu Outward Bound Czech republic

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.