Věk
18+
Termín
Více
16. 9. 2022 – 11. 12. 2022
Místo
Praha
Cena
Více
od 33 000 Kč
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky
Přihlásit se

Učíte, vedete nebo motivujete lidi? Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit tak, aby to mělo smysl! Náš certifikovaný výcvik je souborem pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky – od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Představujeme náš výcvik:

Přehled termínů

Termín Místo
16.9.2022 – 18.9.2022
Metodika zážitkové pedagogiky
Praha
7.10.2022 – 9.10.2022
Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky
Praha
28.10.2022 – 30.10.2022
Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice
Praha
18.11.2022 – 20.11.2022
Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice
Praha
9.12.2022 – 11.12.2022
Zážitková pedagogika v osobnostně sociálním rozvoji
Praha

Je výcvik pro Vás?

LEKTOŘI, TRENÉŘI, KOUČOVÉ!

Víte jak obstát v konkurenci?

Vtáhněte své účastníky. Učte prožitkem. Stavějte na aktivitě vašich klientů. Pracujte s jejich reálnou motivací. I pomocí her můžete rozvíjet, předávat zkušenosti, připravovat akční plány a dosahovat reálné výsledky.

UČITELÉ!

Víte jak na strategii MŠMT 2030+ ?

Předáme vám způsob, jak vyučovat klíčové kompetence. Ukážeme vám, jak na hodnocení žáků, průřezová témata, budování bezpečného prostředí ve třídě, přípravu adaptačních programů a mnoho dalšího.

 

VEDOUCÍ, VYCHOVATELÉ, PEDAGOGOVÉ!

Toužíte ještě více vytěžit vaše aktivity?

Pokud pořádáte kroužky, tábory a jiné zážitkové akce a máte pocit, že by šlo z vašich programů vytěžit více rozvojového potenciálu, pak vám ukážeme jak na to. Neskončíte pouze u zábavy, ale bude to stále zábavné.

Popis jednotlivých kurzů výcviku

Dopřejte si kromě praktických zkušeností, získávaných metodou “pokus – omyl” také cílený odborný rozvoj. Věnujte si pět víkendů  intenzivní práce na sobě. Kromě ucelené metodiky, kterou získáte, vás dostaneme do situací, kdy budete muset rozhodovat, vyjednávat či sdílet. Mockrát se budete muset podívat sami na sebe jinak a vyplatí se vám to. Budete se učit metodu zážitkové pedagogiky zážitkově. Absolvováním cyklu pěti kurzů budete komplexně seznámeni s metodou zážitkové pedagogiky. Tuto metodu můžete následně využívat ve vaší praxi, neboť budete seznámeni s univerzálními principy, jejichž možnosti využití jsou téměř neomezené. Metodu zážitkové pedagogiky lze uplatňovat při výuce na školách, při rozvoji pracovních týmů a zaměstnanců, při přípravě nejrůznějších rozvojových kurzů, táborů a daších akcí pro děti i dospělé. Po ukončení výcviku obdržíte certifikát o absolutoriu.

Všechny kurzy 1 – 5  jsou akreditovány MŠMT pod č. j. 11489/2020-4-366. Jednotlivé kurzy nelze absolvovat samostatně.

 

1. kurz: Metodika zážitkové pedagogiky

Tento kurz představuje v kostce celou metodu zážitkové pedagogiky a její stěžejní principy. Provede vás jejími třemi kroky od stanovení záměru přes volbu programu až po vedení reflexe. Ukáže vám, jak spolu tyto fáze souvisí, a jak se vzájemně ovlivňují.

 • Dozvíte se, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interaktivní a zároveň také naplňoval stanovené cíle
 • Získané vědomosti si vyzkoušíte při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu
 • Zažijete množství praktických her a aktivit s konkrétním metodickým záměrem
 • Obohatí vás sdílení zkušeností z praxe ostatních účastníků

 

2. kurz: Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

Tento kurz představuje hru jako hlavní prostředek osobnostního rozvoje. Zabývá se strukturou hry, díky které se naučíte vybírat, upravovat i sami vymýšlet takové aktivity, abyste co nejlépe dokázali naplnit vaše pedagogické cíle.

 • Naučíte se, jak hru vystavět, aby měla spád a lidi bavila
 • Budeme pracovat s různou formou, pravidly i cíli hry
 • Vyzkoušíte si, jak upravit hru na základě různého vývoje skupiny
 • Na kurzu možná i vymyslíte novou hru podle tématu, které vás zajímá
 • Budeme se zabývat možnými riziky a dopady náročných her

 

3. kurz: Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice

Tento kurz je intenzivním tréninkem vedení reflexe. Seznámíte se se základy facilitace, skupinové dynamiky a neexpertního vedení lidí. Vyzkoušíte si zvládat různě naladěné skupiny účastníků tak, abyste je byli schopni dovést k jasným a konkrétním výstupům programu.

 • Naučíme vás se správně ptát a maximálně tak vytěžit vaše aktivity
 • Budete trénovat vedení reflexe a volit, kam a jakým způsobem ji směřovat
 • Pomůžeme vám zbavit se “vychovatelského” přístupu
 • Podíváme se, jak vypadá vývoj skupiny v čase a jak na něj reagovat
 • Dostanete konkrétní doporučení, abyste dokázali dojít se skupinou ke konkrétním výstupům

 

4. kurz: Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice

Kurz se do hloubky věnuje přípravě myšlenkového konceptu akcí s využitím poznatků z oblasti dramaturgie. Ukáže vám, jak seskládat hry  a aktivity do scénáře vašeho kurzu tak, že se stane vaším originálním dílem a zároveň naplní vaše pedagogické cíle.

 • Seznámíme vás se základními principy dramaturgie
 • Do hloubky pochopíte důležitost dobře zvolených témat a cílů
 • Naučíte se, jak vystavět dobrý scénář s intenzivními prožitky
 • Nahlédnete do praxe úspěšných letních kurzů Prázdninové školy Lipnice.
 • Sami sestavíte dramaturgii programu a získáte zpětnou vazbu na svou práci.

 

5. kurz: Zážitková pedagogika v osobnostně sociálním rozvoji

Poslední kurz je koncipován nejvíce jako sebezkušenostní a integruje v sobě všechny předchozí bloky. Tvoří jakousi závěrečnou maturitu. V praxi si vyzkoušíte upravit hru na danou účastnickou skupinu s ohledem na dramaturgii výcviku, prakticky ji odvést a zreflektovat. Následné metodické metareflexe a zpětné vazby vás posunou na profesní i osobní úrovni.

 • Zažijete si praktický nácvik lektorských dovedností a dotknete se zlatého dna řemesla zážitkové pedagogiky
 • Vyzkoušíte si sami připravit náročnější program a odvedete ho včetně jeho následné reflexe
 • Získáte zpětnou vazbu od účastnické skupiny a další metodická doporučení od lektorů
 • Zaměříme se na vaše sebepoznání a sebereflexi jak na osobní tak profesní úrovni

Podmínky absolutoria výcviku:

– absolvovat cyklus pěti kurzů v daném běhu 

Pokud se některého víkendu nebudete moci zúčastnit, jeden z nich lze nahradit v následujícím běhu kurzů za manipulační poplatek 1 000 Kč nejpozději do jednoho roku od zahájení vašeho kurzu.

vypracovat a odevzdat vlastní návrh zážitkového programu 

Proč si vybrat zážitkovou pedagogiku a kde se dá využít?

Naše metody vycházejí ze 40ti let zkušeností se vzděláváním mladých i dospělých ze státní, neziskové i komerční sféry. Víme, co lidé v praxi využijí a dokážeme je dovést ke změně. Pomůžeme vám stanovit váš cíl, dáme vám nástroje k jeho dosažení a naučíme vás vyhodnotit, zda jste jej splnili.

Podívejte se, jak a kde naši účastníci metodiku zážitkové pedagogiky využívají:

Obsah výcviku v knize

Chcete si udělat ještě větší představu o obsahové náplni výcviku?

Nahlédněte do knihy

 

Potřebuji ještě více praktických informací

 

Organizační informace

Časový rozvrh kurzů

Pá: 17:00h. – 20:30h.
So: 09:00h. – 18:00h. s přestávkou na oběd
Ne: 09:00h. – 12:30h.

Neurčí-li lektor jinak, můžete počítat s následujícím časovým harmonogramem. Konkrétní a přesné informace o místě a čase konání kurzů budete dostávat přímo od lektorů cca 14 dní před jejich kurzem.

Kde kurzy probíhají

PROSTOR 8

Šmilovského 1437, 120 00 Praha 2-Vinohrady

www.prostor8.cz

 

Kdo kurzy ve výcviku vede

Michaela Vyležíková

Vzdělávání se věnuje od roku 2010, kdy se začala podílet na vzdělávacích programech v oblasti globálního rozvoje. Od té doby pracovala například jako metodička občanského vzdělávání v Multikulturním centru Praha nebo jako koordinátorka osvěty v organizaci Světlo pro svět.

Od roku 2012 působí v Prázdninové škole Lipnice jako instruktorka, lektorka, metodička a v současnosti také místopředsedkyně Správní rady. Zde se podílela na přípravě 6 dlouhých experimentálních kurzů, desítek kurzů pro žáky a akreditovaných kurzů pro pedagogické sbory. V letech 2017–2019 pak na realizaci projektu Aktiv zaměřeného na podporu angažovanosti mládeže, zvyšování kompetencí pracovníků s mládeží a podpoře systematické práce s mládeží ve městech. Od roku 2019 je zapojena do metodického týmu projektu Demohráč, který se také věnuje občanským kompetencím u mladých lidí.

V současnosti působí jako juniorní lektorka projektu Marker CS, kde podporuje vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a lektorka certifikovaného výcviku metod zážitkové pedagogiky.

Ve volném čase ráda pořádá ženská setkání, zpívá, plave nebo chodí s batohem po české krajině.

Kolik celý výcvik stojí

 

 • 33.000 Kč  – při jednorázové platbě, cena jednoho kurzu vychází na 6.600 Kč

 • 37.500 Kč – při platbě ve 3 splátkách po 12.500 Kč , cena jednoho kurzu vychází na 7.500 Kč

Ještě k ceně

 • Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor, materiál na program a výukové materiály. Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu.
 • Při platbě ze zahraničí není započítán poplatek za bankovní převod, přesnou cenu určujeme podle aktuálního kurzu v době platby, případný rozdíl vzniklý při převodech bude vyrovnán v hotovosti při zahájení výcviku.
 • Snažíme se vám vyjít maximálně vstříc a pokud si výcvik platíte sami, platbu si můžete rozložit až do 3 splátek.
 • Pro vystavení faktury, prosím, kontaktujte Zdenku Holubcovou: holubcova@psl.cz.
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2300207010 / 2010
 • Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: IBAN CZ8420100000002300207010 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX. Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 • Jednotlivé kurzy výcviku jsou akreditovány v systému DVPP a proto jsou ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeny od DPH
 • Při platbě nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol: 221502 a do zpráv pro příjemce uveďte vaše jméno.

Co řekli po absolvování výcviku naši účastníci

Simona Dosedělová

Metodický výcvik PŠL byl jedním slovem skvělý. Obrovská poklona a velké díky patří lektorům, kteří jej připravují a vedou, za to jaké množství své odborné i lidské energie věnují nám účastníkům. Výcvik byl vyváženým mixem teorie okamžitě vyzkoušené na vlastní kůži. Díky výcviku se navíc dala dohromady profesně různorodá a proto velmi inspirativní skupina nás účastníků. Podtrženo shrnuto si odvážím mnohonásobně víc – zážitků, informací, metodické podpory – než co nabízí jiné typy výcviků za nesrovnatelně vyšší cenu.

Filip Vítek

Zážitkové pedagogice se věnuji sedm let a celou tu dobu bez špetky formálního vzdělání. Výcvik dokázal pojmenovat celou škálu situací, se kterými se setkávám a do značné míry jsem se s nimi trápil. Je skvělé, když vás někdo navede k tomu jak skládat dramaturgii kurzů, dá vám originální tipy na programy a na to, jak realizovat zpětnou vazbu a mnoho dalších. Prostě to byl klasický posun od intuitivního k vědomému. Navíc realizovaný formou zážitkově pedagogickou! Zrovna minulý týden jsem sám realizoval kurz a vrátil se k materiálům z výcviku. To se mi běžně nestává. Našel jsem si pár praktických tipů a zase se posunul o kus dál. Díky za možnost se výcviku zúčastnit.

Vendula Pecková

Kurz Metoda zážitkové pedagogiky je věrný své metodě jako žádný jiný. Chcete vědět, jak učit zážitkem? Zažijte si to! Propojení teorie a praxe je naprosto přirozené a táhne se celým kurzem jako neviditelná červená linka. Nezažila jsem jiný kurz, který by měl takový profesní a osobní přínos jako tento. Lektoři jsou profesionálové, kteří mají neuvěřitelnou energii a nadšení pro to, co dělají. Pokud se zabýváte tématem vzdělávání, neváhejte: cena je nízká v porovnáním s tím, co si z kurzu odnesete a co zažijete.

Máte dotazy?

Napište nám:

Konzultace nebo zakázkové metodické kurzy pro vás

 • Chcete se poradit, jak využít zážitkovou pedagogiku ve vašem prostředí?
 • Docházejí vám nápady?
 • Chcete oživit vaše programy?
 • Chcete dostávat informace o našich akcích?
 • Pokud chcete poradit s přípravou vašeho rozvojového  programu, ve kterém chcete využít principy zážitkové pedagogiky, pomůžeme vám stanovit reálné cíle a najdeme metody pro jejich  dosažení.

 

Napište nám: petra.drahanska@psl.cz.

Přihlásit se!

Vyplněním a odesláním přihlášky se závazně přihlašujete na kurz Prázdninové školy Lipnice.
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Děkujeme za vyplnění přihlášky, brzy se vám ozveme.

Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu.

Další kurzy (14)

20. 1. 2023 – 22. 1. 2023
Rituál

jako specifický programový prostředek

1. 3. 2023 – 23. 6. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

17. 3. 2023 – 19. 3. 2023
Řízení psychického rizika

Zásady první psychické pomoci na zážitkových kurzech pro neprofesionály

14. 7. 2023 – 23. 7. 2023
7. 9. 2023 – 10. 9. 2023
Transition

"Začátek cesty k vědomému Mužství." | 16–21 let

12. 5. 2023 – 15. 10. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

8. 12. 2022 – 8. 12. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

6. 8. 2023 – 11. 8. 2023
6. 10. 2023 – 8. 10. 2023
ZaHRAda (srpen)

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

23. 7. 2023 – 28. 7. 2023
13. 10. 2023 – 15. 10. 2023
ZaHRAda (červenec)

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

31. 3. 2023 – 16. 4. 2023
Život je gotickej pes 2023

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

26. 2. 2023 – 4. 3. 2023
Sněžná karavana

Vydejte se společně za zimním dobrodružstvím.

7. 10. 2022 – 19. 2. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

Hledáte další dobrodružství?

Expedice Outward Bound

Dobrodružství na vodě, v horách, v lese. Putování za hranice komfortu, za svým rozvojem. Překonávání překážek, hledání smyslu, leadership, životní rovnováha i ochrana přírody. Opravdová divočina a opravdové přátelství. Jeď na expedici. Vydej se dál.

Více na webu Outward Bound Czech republic

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.