Věk
18+
Termín
Více
5. 8. 2019 - 9. 8. 2019
Místo
Tišnovsko/Praha
Cena
Více
12 800 Kč
Zahrada
Přihlásit se

zaHRAda

aneb ČLOVĚČINA NENÍ DŘINA

Zážitkově metodický kurz, který Vás vytrhne z běžného života a vrátí zpátky rozesmáté a odhodlané rozvíjet v dětech vnitřní kvality osobnosti – lidské ctnosti.

Nabízíme sedm let zkušeností s realizací zážitkových programů pro malé děti zaměřených na rozvoj ctností. Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č. j. MSMT-6511/2017-2-436 v rozsahu 60 hodin.

 

Učit se být dobrým člověkem začíná už ve školce.

Zveme Vás na originální letní školu pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. Chceme Vám předat naše zkušenosti s výchovou ke ctnostem. Budeme se spolu procházet zahradou, ve které rostou rostliny jako odvaha, vytrvalost, silná vůle, důvěra, sebeláska, starostlivost, pracovitost a další.

Věříme, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací. Přinášíme Vám výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy či dětské skupiny k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.

 

Karty ctností

Ve spolupráci s ilustrátorkou Zdenkou Morávkovou Řezbovou jsme připravili krásnou metodickou pomůcku. Na úvod jsme vybrali 25 ctností, popsali, co která znamená a na zadní stranu vymysleli ke každé otázky pro děti a návrhy témat pro průvodce.

Každý účastník kurzu od nás dostane svůj vlastní set karet jako dárek.

Karty ctností v setu á 26 karet v látkovém obalu můžete zakoupit za 520,- (plus náklady na dopravu nebo osobní vyzvednutí v Praze zdarma), stačí objednat na www.vychovakectnostem.cz

Tým

MgA. Jana "Žanda" Haková

Jsem hlavně maminka. Věřím, že děti rozumí podstatě věcí lépe než dospělí, protože nezapínají komplikátory a vidí svět jednoduše. Taky jsem metodik. Umím to, co se při výchově děje, pěkně a srozumitrně popsat a předat dál.

Jsem absolventkou magisterského studia divadla a výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let jsem působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí.

Od roku 2001 působím v Prázdninové škole Lipnice. Vedle autorských kurzů určených pro širokou veřejnost lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogy, otevřené metodické kurzy a kurzy interního vzdělávání. Jsem spoluautorkou Instruktorského slabikáře 2016 vydaného ve spolupráci s Gradou.

Působím ve správní radě zapsaného spolku Mokoša, který pořádá mezigenerační kurzy pro posílení ženství a ženské rodové linie. Mými autorskými počiny jsou v těchto vodách kurzy Dcerečky a Vnučky. První pro maminky s jejich dcery, druhý pro babičky a vnučky.

Vedu dramaťák u nás ve vsi, pořádám příměstský tábor pro děti předškolního věku, chodím po horách v létě i v zimě, ráda vařím a šiju. Mojí novou láskou je spaní ve stanu na sněhu. Mám tři děti a ctnosti jsou u nás doma živým nástrojem výchovy k slušnému člověku. Takže vím, že to funguje :)

Bc. Martina Štolbová

Mým přáním bylo stát se učitelkou v mateřské škole. Splnilo se. Povedlo se mi to trochu povýšit a jsem ředitelkou malé dvoutřídní mateřské školy na severu Čech. Nikdy mě moc nebavilo jít tradiční cestou a velmi často hledám, jak se dají věci dělat jinak. První, na co jsem záhy ve své praxi přišla, je, že vychovávat děti, znamená vychovávat především sama sebe.  Je to urputná cesta sebevzdělávání.

Měla jsem to štěstí a narazila jsem při svém hledání na zážitkovou pedagogiku, kterou jsem okusila na vlastní kůži. Tento pedagogický směr mě velmi oslovil a já ho chtěla přenést i do své práce. Naskytla se příležitost a já mohla absolvovat metodický kurz „Školky přes hranice“ pořádaný PŠL, který mi pomohl převrátit mé tradiční pohledy a myšlení při práci s dětmi. Díky tomu jsem nastoupila cestu ke ctnostem prostřednictvím zážitkové pedagogiky i u nás ve školce. Takto pracovat mě baví a otvírá to zas nové cesty k dětským duším. Po třech letech aplikace cítím, že to funguje. Mám velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů, která umocňuje platnost naší cesty.

Jsem tedy jednou z Vás a mám velkou radost, že mohu být nápomocna pootevřít Vám další dveře na vaší profesní cestě.

Bc. Jakub Šneidr

Jsem hrdý občan města Holešov. Jsem vystudovaný středoškolský učitel v oboru základy společenských věd a tělocvik a vystudoval jsem sociální pedagogiku. Jsem lektor na volné noze, vedoucí turistického oddílu, organizátor, zastupitel, šéf komise pro neziskový sektor, místopředseda Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje, instruktor Prázdninové školy Lipnice, instruktor a člen Rady spolku Skřítek… ale hlavně chrlič, vizionář, idealista a milovník všech stvořených krás… vděčný a převážně spokojený…

V roce 2008 jsem se setkal se zážitkovou pedagogikou na kurzu PŠL a od té doby se jí snažím prolínat do všeho, co dělám. V PŠL také vedu různé typy kurzů pro různé cílové skupiny. Mojí srdeční záležitostí je však kurz PLŽ – pro rodiče a děti v předškolním věku. Líbí se mi být s dětmi, protože mě to nabíjí a líbí se mi dopřát dospělým čas na sebe, protože s dětmi na to občas nezbývá sil…

Spřádám plány na založení vlastní školky, kterou chci postavit na principech respektující výchovy a výchovy ke ctnostem…

O kurzu podrobně

Za sedm let jsme vyzkoušeli různé programové podoby – letní kurzy, tábory, víkendovky, navazující programy ve školce a rodinné zážitkové akce. Máme nasbíráno a rádi předáme dál.

Naše cesta začala osobní potřebou hledat odpovědi na otázky: K čemu chci své dítě vychovat? Co je vlastně důležité pro život? S jakými kvalitami osobnosti zvládne mé dítě jakoukoli situaci v životě?

O čem kurz bude

Čeká Vás pět plus dva intenzivních dní našlapaných zajímavým programem od rána do noci. Ukážeme Vám, jak na rozvoj ctností. Všechno si vyzkoušíte sami na sobě. Naučíte se nové hry a ochutnáte originální programy. Vezmete do ruky štětec, lano, kámen, dračí vejce a mnoho dalšího. Nejspíš potkáte indiána a smrtku. Kurz je sebezkušenostní a zážitků bude opravdu hodně :-)

Co konkrétního vám kurz dá

  • nový způsob pedagogického uvažování orientovaného na ctnosti, který není invazivní a obohatí jakýkoli pedagogický přístup
  • obrovskou inspiraci ve formě her, aktivit a pomůcek

Všechno můžete hned po kurzu vyzkoušet při práci se svými dětmi.

Několik dalších přínosů kurzu

Inspirace od kolegů a dalších lidí, nové informace a dovednosti o ctnostech, zážitky, vzájemné sdílení zkušeností a motivace, sebepoznání, radost, nadšení a možnost dobít baterky, nápady na aktivity, způsob uvažování směrem k výchově ke ctnostem… a také odpočinek a pár dní v příjemné atmosféře.

Jaká je náročnost

Kurz není nijak fyzicky náročný. Jde nám o předání zkušeností a rozvojových prožitků a ne o to vás zničit. Chceme Vás vrátit zdravé a bohatší o nové dovednosti, poznatky a motivaci k vlastní tvorbě. A možná i nová přátelství, ale to už je na Vás.

Cena

Celková cena kurzu je 12 800 Kč.

Kurz je akreditovaný MŠMT v systému DVPP, a proto je ve smyslu § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozený od DPH.

Podrobnosti k ceně

Cena se skládá z nákladů na program (7 900 Kč) a poplatku za ubytování a stravu na letní části kurzu (4 900 Kč).

Dopravu si účastníci hradí sami. Cena nezahrnuje ubytování a stravu na podzimní části, která bude probíhat seminární formou v Praze.

Při platbě ze Slovenska není započítán poplatek za bankovní převod.

Akreditace a dotace

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č. j. MSMT-6511/2017-2-436 v rozsahu 60 hodin a je na něj možné uplatnit tzv. šablonovou dotaci.

  • MŠ – šablona I/2.1 – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hod
  • ZŠ – šablona II/2.4 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin

Fakturace

Pro vystavení faktury kontaktujte Zdenku Holubcovou: holubcova@psl.cz.

Termín a místo

Letní část

Pět nabitých dní o letních prázdninách včetně ubytování a plné penze.

  • Od pondělí 5.8.2019 od 10.30 hod.
  • Do pátku 9.8.2019 do 15 hod.

Penzion Slunečnice u Kuřimské Nové Vsi

Říjnový víkend

Závěrečný podzimní víkend. Denní seminář bez ubytování a stravy.

  • Od pátku 11.10.2019 od 17 hod.
  • Do neděle 13.10.2019 do 14 hod.

Praha

Kontakt

“Ctnosti nám přinesly do školky sounáležitost, samostatnost, důvěru a lidskost, také spolupráci, spravedlnost a pořádný kus odvahy. Tohle už pro děti nejsou jen prázdná slova, už dobře vědí, co se za těmi slovy skrývá. Dokáží tyto vlastnosti objevovat u sebe i u druhých.”

Martina, ředitelka MŠ

“Koncept výchovy ke ctnostem mi dal inspiraci ke konkrétním aktivitám, ale především zaměření pozornosti na téma ctností, abych jej mohla nabízet dětem vědomě a jasněji pojmenovat. Hlavně tím, že si to sama více uvědomím.”

Katka, ředitelka malotřídní ZŠ

„Chtěla bych tímto komentářem vyzdvihnout, velký posun školky. Mám srovnání z doby, kdy navštěvoval školku syn. Bylo to fajn, ale teď je to naprosto super. Nikolka často přijde s nádhernými poznatky. Moc děkujeme celému kolektivu, jste úžasní.“

Petra, maminka

Inspirativní a důležitý víkendový seminář od Prázdninové školy Lipnice “Výchova ke ctnostem” nastartoval další a od dnešního dne nedílnou součást vzdělávání v Molekule. Dnes byla z karet ctností vylosována TVOŘIVOST a já i děti se moc těšíme na naši cestu touto ctností.

Škola Molekula

Podpora

 

Shrnutí

Termín Místo
5.8.2019 – 9.8.2019
Letní část
Kuřimská Nová Ves penzion Slunečnice
11.10.2019 – 13.10.2019
Říjnový víkend
Praha

Další kurzy (11)

7. 2. 2020 - 7. 6. 2020
Metoda zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

1. 2. 2020 - 8. 2. 2020
Winter Challenge Poloniny

Dokážeš víc, než si myslíš | 18-26 let

15. 2. 2020 - 21. 2. 2020
Winter Challenge

Dokážeš víc, než si myslíš | 16-21 let

22. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Winter Challenge

Dokážeš víc, než si myslíš | 16-21 let

6. 12. 2019 - 8. 12. 2019
31. 1. 2020 - 15. 2. 2020
Život je gotickej pes 2020

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka

15. 11. 2019 - 17. 11. 2019
8. 2. 2020 - 15. 2. 2020
Apalucha

Vydejte se společně za zimním dobrodružstvím na expediční základnu s Eskymo Welzlem.

11. 10. 2019 - 2. 2. 2020
Metoda zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

20. 9. 2019 - 19. 1. 2020
Metoda zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME?

Podpořte nás

Podpořit nás je jednodušší, než si myslíte. Mluvte o nás. Doporučte naši práci. Dejte nám lajk a sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích. Pokud nás chcete podpořit finančně, materiálně nebo odbornou znalostí, napište nám.

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.