Spolufinancováno Evropskou unií

Aktiv
Zpátky na projekty

Projekt v kostce

AKTIV vznikl z potřeby zapojit mladé lidi (13-16 let) do dění v jejich komunitě. Za tímto účelem jsme vytvořili dva třídenní vzdělávací moduly. V prvním si účastníci zvýšili sebedůvěru, získali kompetence projektového řízení a ve skupinkách naplánovali projekt užitečný pro své okolí. Ten v mezidobí za podpory mentora z řad lektorů zrealizovali. Druhý modul pak cílil na reflexi získaných kompetencí a podporu akceschopnosti těchto mladých lidí i v budoucnu. Toto vzdělávání procházelo během celého projektu hodnocením formou dopadové analýzy, která ukázala zajímavé posuny ve sledovaných kompetencích (viz příloha Dopadová analýza). Tento modul jsme následně naučili pracovníky s mládeží v Trenčínském a Zlínském kraji a zároveň pracovali se samosprávami těchto krajů tak, aby uměli podobné aktivity v budoucnosti zastřešit a podporovat organizačně i finančně. V závěru projektu jsme předávali zkušenosti na mezinárodní konferenci.

AKTIV byl společným dílem 4 partnerských organizací – Youthwatch a Regionálne centrum mládeže za Slovenskou republiku a Prázdninová škola Lipnice, z.s. a Atmosféra za Českou republiku. 

Cíle projektu

  • Podpořit 120 mladých lidí k dobrovolnictví a aktivní angažovanosti na životě v jejich komunitě.

  • Vytvořit metodiku pro rozvoj angažovanosti mladých lidí prostřednictvím zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání.

  • V této metodice vyškolit 32 pracovníků s mládeží Trenčínského a Zlínského kraje.

  • Vytvořit udržitelný systém podpory práce s mládeží na úrovni Trenčínského a Zlínského kraje.

  • Vytvořit spolupráci mezi pracovníky s mládeží z mládežnických organizací / center volného času s osobami odpovědnými za mládežnickou politiku ve městech a obcích, jakož i na úrovní krajů.

Donor

Projekt finančně podpořil program Evropské komise Erasmus+ pro oblast mládeže a sportu.

Materiály

SAMO - příručka pro samosprávy

Příručka obsahuje informace o dobrém způsobu spolupráce mládeže s veřejnou správou.

Hrdinové všedního dne

Metodická příručka popisující realizované školení v rámci projektu AKTIV.

Analýza dopadu vzdělávání na rozvoj mládeže

Dopadová analýza realizovaná v rámci vzdelávania Aktiv.

Další projekty (18)

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

24. 10. 2022 – 26. 10. 2022
HERNÍ VÍKEND II

sehrávky osvědčených i zbrusu nových prázdninovkových programů

31. 3. 2023 – 16. 4. 2023
Život je gotickej pes 2023

„Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“ Franz Kafka | 18+ let

11. 11. 2022 – 13. 11. 2022
LIDÉ_TÝMY_PROJEKTY

Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností

4. 11. 2022 – 6. 11. 2022
5. 2. 2023 – 11. 2. 2023
Krajinou snů

Krajina snů je v naší mysli. A současně kolem nás.

11. 10. 2022 – 11. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj učení

Naučte se využívat sílu zpětné vazby při vzdělávání a učení (se).

18. 10. 2022 – 18. 10. 2022
Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Naučte se využívat sílu zpětné vazby.

18. 10. 2022 – 19. 10. 2022
Kritické myšlení zážitkem

Naučte se využívat kritické myšlení v pedagogické praxi.

2. 12. 2022 – 4. 12. 2022
RITUÁL

jako specifický programový prostředek

11. 11. 2022 – 19. 11. 2022
Cesta hrdiny

Kurz pro pracovníky s mládeží | 18+ let

21. 9. 2022 – 16. 12. 2022
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metod zážitkové pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU!

23. 9. 2022 – 2. 10. 2022
Hraničáři – ve stínech lesa

postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let

21. 10. 2022 – 30. 10. 2022
Hraničáři

Ve stínech lesa postavy tajemné. Důvěra, odvaha, přátelství vzájemné. | rodič a dítě 9-14 let ochránci Araluenu

8. 7. 2022 – 13. 7. 2022
7. 10. 2022 – 9. 10. 2022
ZaHRAda

Originální letní škola pro průvodce dětí ve věku 4–10 let. | 18+ let

7. 10. 2022 – 19. 2. 2023
CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK Metód zážitkovej pedagogiky

ABSOLVUJTE NÁŠ CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK A POSTAVTE SVÉ KURZY NA PROŽITKU! Zájemci o výcvik na Slovensku pište na: lucia.obenau@psl.cz

Pro pedagogy

Posílíme podporu a respekt mezi pedagogy, naučíme je nové dovednosti.

Pro třídu

Umíme podpořit pozitivní klima, dobré vztahy a rozvoj dovedností žáků.

Pro neziskovku

Tým se skrze zážitek lépe pozná a natrénuje dovednosti jako jsou zpětná vazba nebo efektivní komunikace.

Hledáte další dobrodružství?

Expedice Outward Bound

Dobrodružství na vodě, v horách, v lese. Putování za hranice komfortu, za svým rozvojem. Překonávání překážek, hledání smyslu, leadership, životní rovnováha i ochrana přírody. Opravdová divočina a opravdové přátelství. Jeď na expedici. Vydej se dál.

Více na webu Outward Bound Czech republic

30

Chcete vědět všechno jako první?
Odebírejte náš newsletter.
E-mailová adresa není ve správném formátu. Zadali jste již přihlášený e-mail. Něco se pokazilo. Zkuste to znovu.