Centrum zážitkové pedagogiky

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je nezisková nevládní organizace, v níž celoročně pracuje přes 100 lidí z celé republiky, ale i Slovenska a jiných zemí. Okruh členů a příznivců je však mnohem početnější.

Jsme moderním spolkem usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka především pomocí principů zážitkové pedagogiky.

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním.

Instruktory a členy PŠL jsou lidé s nejrůznější profesní i lidskou zkušeností: pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, publicisté, výtvarníci, architekti, podnikatelé, vysokoškolští asistenti, řada vysokoškolských studentů, atd.

Od roku 1991 jsme členem mezinárodní pedagogické organizace Outward Bound.

V roce 1993 založila PŠL společnost Outward Bound - Česká cesta s.r.o., jež nabízí kursy nejen týmové spolupráce firmám a společnostem s využitím metody a programů PŠL a Outward Bound (outdoor management training).

Absolventy našich akcí připravujeme na život ve třetím tisíciletí - prostřednictvím hlubšího sebepoznávání, iniciací k seberozvoji.

 

Poslání Prázdninové školy Lipnice

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

 

Výroční zprávy Prázdninové školy Lipnice najdete zde.